AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

I sommeren 2017 vedtog politikerne i byrådet i Aalborg den lokalplan, der udgør grundlaget for omdannelsen af den 47.000 kvadratmeter store grund, der husede de ikoniske spritfabrikker, som i 2015 flyttede produktionen til Oslo.

Ifølge en pressemeddelelse fra A. Enggaard har udfordringer med bydelens hovedkloakledning hidtil betydet, at dele af udviklingsprojektet i længere tid har været sat på pause.

Det gælder blandt andet Spritten A/S’s luksuslejlighedsbyggeri Harbour Gate ved havnefronten, A. Enggaards parkeringskælder og fremtidige bolig- og erhvervsbygninger på den vestlige del af grunden samt omdannelsen af de fredede fabriksbygninger til nye formål som blandt andet torvehal, hotel, bryggeri og destilleri.

På foranledning af Aalborg Kommune genoptog A. Enggaard og udviklingsselskabet Spritten A/S, der er ejet af idémanden bag Spritten Martin Nielsen samt Rikke og Jan Gaardboe, dialogen om bydelens hovedkloakledning, og parterne er nu ved fælles indsats nået så langt, at hovedkloakken er i den afsluttende fase og snart kan tages i brug, skriver entreprenør- og byudviklingsvirksomheden.

– Vi har siddet i en arbejdsgruppe med deltagelse fra både kommunen, Spritten A/S og A. Enggaard, hvor de forskellige alternativer er blevet drøftet. Hovedkloakkens placering har været en af de største udfordringer, og arbejdsgruppen har i fællesskab fundet en løsning, der betyder, at den ikke vil blive til hinder for områdets øvrige planlagte bebyggelser, siger projektudviklingschef Morten Løgsted fra A. Enggaard.

– Selve omlægningen har været et særdeles kompliceret og spændende stykke anlægsarbejde, som vi nu snart er i mål med. Dermed kan både Spritten A/S, Kunsthal Spritten og vi arbejde videre med vores forskellige dele af grunden. Hos os betyder det blandt andet, at vi nu kan færdiggøre vores p-kælder og påbegynde arbejdet med planlægningen af vores kommende projekter med boliger og erhverv, siger projektudviklingschef Morten Løgsted fra A. Enggaard.

Aftalen mellem parterne blev godkendt af Aalborg Kommune og Aalborg Kloak tidligere på året og indebærer, at bydelens hovedkloakdeling er blevet omlagt fra en placering langs havnefronten til et forløb gennem grunden, oplyser A. Enggaard.

– Det er ingen hemmelighed, at vores samarbejde har været svært i en periode, men vi er blevet enige om at lade fortid være fortid, og i processen har det været tydeligt, at alle parter har haft et oprigtigt ønske om at finde en god løsning for byen. Det lover godt for fremtiden, siger entreprenør Asger Enggaard fra A. Enggaard.

Hos Spritten A/S er bestyrelsesformand Rikke Gaardboe også tilfreds med en konstruktiv proces, fremgår det af meddelelsen.

– Aftalen betyder, at vi i Spritten A/S nu kan komme videre med at realisere visionerne for omdannelsen af den gamle spritfabrik. Allerede i starten af det nye år begynder vi nænsomt at renovere nogle af de gamle bygninger. Omlægningen af hovedkloakken betyder, at vi nu sammen med de andre involverede i Sprittens udvikling kan kigge fremad til glæde og gavn for Aalborg.

Spritfabrikken skal efter planen omdannes til blandede funktioner fordelt på 81.000 kvadratmeter. I henhold til de oprindelige planer er det tanken, at de gamle fabriksbygninger både skal rumme butikshotel i sydøstfløjen og i midterfløjens stueetage samt boliger i resten, chokoladeproduktion i tilbygningen mod nord og mikrodestilleri i kulfilterbygningen mod nordøst.

I kedelhuset laves en kunsthal med et tilhørende meget stort udendørs kunstværk af den argentinske kunstner Tomás Saraceno, og endelig et nyt teater, hvor foyeren indrettes i den sydlige del af malteribygningen. I den nordlige ende af bygningen placeres en møbeldesignbutik.

Kunsthal Spritten og kunstværket Cloud City Aalborg forventes begge at åbne i løbet af 2026.

I den vestligste del af området mellem jernbanen og fordelingsvejen har Himmerland Boligforening og A. Enggaard allerede bygget boliger.