Agat Ejendomme har sat Ringsted Outlet til salg. Flere investorer analyserer aktuelt muligheden for at købe centret. Foto: © Dansk Byudvikling.
Agat Ejendomme har sat Ringsted Outlet til salg. Flere investorer analyserer aktuelt muligheden for at købe centret. Foto: © Dansk Byudvikling.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Agat Ejendomme har netop offentliggjort delårsrapporten for første kvartal 2022/2023. Selskabet havde i perioden en nettoomsætning på 15 millioner kroner mod 17,2 millioner kroner i samme kvartal i forrige regnskabsår, og bundlinjen byder på et resultat før skat på 400.000 kroner, hvilket er en forbedring i forhold til underskuddet på 11,4 millioner kroner i første kvartal 2021/22.

Ejendomsporteføljen bidrager positivt til resultatet med 4,4 millioner kroner, hvoraf 900.000 kroner udgøres af positive værdireguleringer af koncernens ejendomme i drift. Selskabets udviklingsaktiviteter har givet et minus på 2,1 millioner kroner, og dertil skal lægges et resultat på -1,9 millioner kroner i restaktiviteter.

Selskabets nettolejeindtægter lander i første kvartal 2022/23 på 14,3 millioner kroner mod 10,6 millioner kroner i første kvartal året før. Ejendomsporteføljen har en vægtet udlejningsgrad på 91 procent.

“Den underliggende drift af centrene er således væsentligt forbedret i forhold til samme periode sidste år, idet centrene i overvejende grad var lukket ned fra slutningen af 2020 til ind i foråret 2021 som følge af covid-19-pandemien”, skriver Agat Ejendomme.

Sillebroen Shopping har en udlejningsgrad på 90 procent, og der forhandles aktuelt med nye lejere til centret.

Broen Shopping i Esbjerg har en udlejningsgrad på 93 procent, og der er senest indgået lejekontrakt med Telenor, Change og Bog & Idé/Legekæden. De to sidstnævnte åbner i centret i juni 2022. Desuden er der for nylig skiftet fitnessoperatør i centret, og Fitness World er nu lejer på en 10-årig lejekontrakt.

Ringsted Outlet har en udlejningsgrad på 96 procent, og der er ifølge Agat Ejendomme interesse fra flere lejere til butikker i centret. Ledelsen forventer, at udlejningsgraden vil blive øget over de kommende måneder.

Ringsted Outlet er efter regnskabsperiodens udløb sat til salg i en udbudsproces, hvor flere investorer aktuelt analyserer muligheden for at købe centret, oplyser selskabet videre.

Fortsat udfasning af udviklingsaktiviteter

Koncernens udviklingsaktiviteter er under udfasning, hvilket betyder, at udvikling af nye projekter fremadrettet alene vil være i form af “value-add” på eksisterende aktiver eller udnyttelse og udvikling af grunde, som koncernen allerede ejer.

Eksempelvis arbejder Agat Ejendomme på at udvide Sillebroen Shopping i Frederikssund med 4.000 kvadratmeter boliger på den eksisterende grund.

Aktuelt er Agat Ejendomme i gang med at bygge 3.000 kvadratmeter boliger i Køge til selskabet Nectar Invest. Byggeriet er i gang, og boligejendommen forventes at blive overdraget til Nectar Invest i efteråret 2022.

Desuden ejer Agat Ejendomme stor portion af Sporbyen Scandia i Randers. Selskabet ønsker dog at sælge sin ejerandel i udviklingsområdet.

Selskabet ejer ligeledes 50 procent af en 6.500 kvadratmeter stor grund på Østre Havn i Aalborg. Dertil kommer øvrige grunde og projektmuligheder på 6-10.000 kvadratmeter.

Forventninger til regnskabsåret fastholdes

Ledelsen forventer fortsat et koncernresultat på 0-10 millioner kroner før værdireguleringer og skat for regnskabsåret 2022/23.

Resultatforventningen er opgjort eksklusive resultatet af koncernens restaktiviteter.

Der forventes et resultat før værdireguleringer og skat af ejendomsporteføljen på 10-15 millioner kroner mod tidligere 5-10 millioner kroner og et resultat før skat af udviklingsaktiviteter på mellem -5 og -10 millioner kroner mod tidligere 0 til -5 millioner kroner.