Almene boliger i Aalborg Øst skal renoveres for næsten 500 millioner

Himmerland Boligforening vil renovere to boligafdelinger på henholdsvis Hvalpsundvej og Oddesundvej i Aalborg Øst for 492 millioner kroner.

Himmerland Boligforening vil i samarbejde med totalrådgiverne Brix & Kamp renovere Afdeling 20 med 164 boliger på Hvalpsundvej i Aalborg Øst for knap 222 millioner kroner.

Den 27. maj blev økonomien i projektet godkendt af politikerne i byrådet i Aalborg Kommune.

Med renoveringen kommer huslejen på boligerne i området til at stige fra mellem 1.440 kroner og 5.860 kroner om måneden til mellem 5.600 kroner og 8.200 kroner om måneden.

Der er dog en naturlig grund til, at huslejen for de billigste boliger stiger ganske markant. Der er nemlig tale om ungdomsboliger, som forsvinder fra afdelingen.

– Her går man ind aktivt og fjerner nogle ungdomsboliger, fordi man vurderer dem som ikke værende tidsvarende, og også fordi man mener, at de taber i forhold til det udbud, der ellers er af ungdomsboliger rundt omkring i Aalborg Kommune, sagde by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) på byrådsmødet.

– Så her fjerner man dem og lægger dem til nabolejlighederne, så man får en ny og større boligtype, som man så kan tilbyde ude i området.

Aktuelt består afdelingen af 151 familieboliger med to-fire værelser samt 13 ungdomsboliger med et værelse.

Himmerland Boligforening arbejder parallelt med helhedsplaner i afdeling 20 og afdeling 24. Begge afdelinger er opført i samme periode 1982-83 efter et fælles arkitektonisk koncept.

Nye badeværelser og køkkener

Himmerland Boligforening vil i samarbejde med Brix & Kamp renovere Afdeling 24 på Oddesundvej i Aalborg Øst.
Himmerland Boligforening vil i samarbejde med Brix & Kamp renovere Afdeling 24 på Oddesundvej i Aalborg Øst.

Afdeling 24 skal renoveres for godt 270 millioner kroner, og her har Himmerland Boligforening ligeledes allieret sig med totalrådgiverne fra Brix & Kamp, som boligforeningen har en fire-årig rammeaftale med.

Afdeling 24 på Oddesundvej i Aalborg Øst består i alt af 186 boliger i form af syv et-værelses ungdomsboliger og 179 familieboliger med to-fire værelser.

Også her nedlægges ungdomsboligerne, og den månedlige huslejen stiger fra mellem 1.720 kroner og 5.860 kroner til mellem 5.650 kroner og 8.250 kroner.

Der er for begge afdelinger udarbejdet helhedsplaner, som ligger til grund for totalrenoveringerne.

Det mest synlige tiltag vil være efterisolering af de nuværende betonfacader med en efterfølgende etablering af teglstensfacade. Derudover skiftes alle tage og vinduer.

For at nedbringe ledningstab udskiftes det nuværende fjernvarmenet, og der etableres et kloaksystem med en større kapacitet til at håndtere regnvand. Efter opgravningerne etableres der nye belægninger og friarealer.

Boligerne renoveres med udgangspunkt i optimering af de eksisterende planløsninger med etablering af blandt andet nye badeværelser, køkkener og gulve.

Endeligt skal indeklimaet forbedres med etablering af ovenlysvinduer i tagflader samt mekaniske ventilationsanlæg.