Almene boliger i Aalborg skal renoveres for over 90 millioner

Hasseris Boligselskab vil renovere de 163 boliger i afdeling 4 Bonderupgård på Lindenborgvej i Aalborg for næsten 93 millioner kroner.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Hasseris Boligselskabs afdeling 4 på Lindenborgvej skal renoveres for knap 93 millioner kroner.
Hasseris Boligselskabs afdeling 4 på Lindenborgvej skal renoveres for knap 93 millioner kroner.

Hasseris Boligselskabs afdeling 4 Bonderupgård på Lindenborgvej står over for en større renovering.

Boligselskabet har fået udarbejdet en helhedsplan for renoveringsprojektet i samarbejde med Norconsult.

Økonomien i projektet blev godkendt af politikerne i byrådet i Aalborg den 27. maj.

Den samlede renoveringsudgift for afdelingen er beregnet til 92,6 millioner kroner, hvilket svarer til 6.460 kroner per kvadratmeter.

– Ting bliver dyrere med tiden. Det bliver ikke mindre kompliceret, og der kommer flere og flere udfordringer, sagde by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) på byrådsmødet som en generel betragtning omkring renovering af almene boliger i kommunen.

Helhedsplanen for afdelingen fik et foreløbig tilsagn om støtte i december 2023, men omdannelse af boliger er udgået af det oprindelige projekt.

Der er derfor kun tale om tagudskiftning, udskiftning af vinduer og ydre døre samt genopretning af altandæk, altanværn samt understøtning af betondragere.

Tage skiftes, og der brandsikres i tagsektionen samt efterisoleres. Nedløb fra tagrender ligger i dag i murvinger, men i forbindelse med renoveringen føres de uden på bygningerne, ligesom altandæk betonrenoveres, og altanværn skiftes.

Hasseris Boligselskabs afdeling 4 på Lindenborgvej skal renoveres for knap 93 millioner kroner.
Hasseris Boligselskabs afdeling 4 på Lindenborgvej skal renoveres for knap 93 millioner kroner.

Ikke alle vinduer og udvendige døre i afdelingen er skiftet. Dette sker i forbindelse med udskiftning af let facadebeklædning, så der sikres tæthed og yderligere isolering.

Bygningerne er en betonkonstruktion, og i forbindelse med renoveringen skal dragere understøttes på ny, idet eksisterende aflastning stort set er gået til. Endelig etableres der ny belysning i terræn.

Huslejen vil som følge af renoveringen stige med gennemsnitligt med 162 kroner per kvadratmeter. Det giver et gennemsnitligt huslejeniveau på 778 kroner per kvadratmeter årligt.

Aktuelt ligger den månedlige husleje på boligerne i afdelingen på mellem 2.527 kroner og 6.875 kroner. Efter renoveringen kommer den til at ligge på mellem 3.227 kroner og 8.779 kroner.

Afdeling 4 består i alt af 163 boliger, heraf 24 boliger med et værelse, 94 boliger med to værelser, og 45 familieboliger med fire værelser.

Bebyggelsen udgøres af fire fritstående blokke omkring et areal med parkeringspladser og et større grønt område med blandt andet en fodboldbane og en legeplads.