Antallet af tvangsauktioner er faldende

Antallet af tvangsauktioner faldt i maj 2023. Det er med til at fortælle den gode historie om, at det igen går bedre på boligmarkedet efter et hårdt efterår, lyder det fra mægler.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Boligsalget har vist fremgang de seneste måneder. Og nu viser antallet af tvangsauktioner sig også fra sin tilbageholdende side.

Blandt andet har Home Boligbrief, der udsendes sammen med Danske Bank, vist fremgang i salget i både april og maj, og nu viser nye tal fra Danmarks Statistik, som Home har set nærmere på, at der var færre boligejer, der endte på tvangsauktion i maj end i april og de to foregående måneder.

Der var 118 tvangsauktioner i maj mod 129 måneden før. Dermed faldt antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner med 9 procent, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

For enfamiliehuse var der 81 huse på tvangsauktion i maj mod 82 i april, og det er det laveste siden februar. Også for lejligheder og sommerhuse, var der færre tvangssalg.

– Det er glædeligt, at antallet af tvangsauktioner også er med til at fortælle den gode historie om, at det igen går bedre på boligmarkedet efter et hårdt efterår og en vinterdvale, siger boligmarkedsanalytiker i Home Henrik Hauthorn Jensen.

LÆS OGSÅ: BOLIGPRISERNE STEG IGEN I MAJ 2023

– At færre må gå fra hus og hjem er ekstremt positivt, da tvangsauktioner oftest sker i forbindelse med en kedelig situation såsom længerevarende arbejdsløshed, sygdom eller en skilsmisse.

En trist historie

Det er med andre ord en trist historie, hver gang en familie må gå fra hus og hjem.

– Så hver og én, vi kan undgå, er positivt, siger Homes analytiker og peger på, at en tvangsauktion som regel er den værst tænkelige “løsning” på en økonomisk krise i husholdningen.

– Man kan sige, at en tvangsauktion er den værste bolighandel, en boligejer kan få, fordi boligen ikke bliver solgt på normale markedsvilkår, hvilket presser prisen helt i bund, og det kan betyde en gæld i mange år efter, som man måske aldrig slipper af med, siger Henrik Hauthorn Jensen.

LÆS OGSÅ: SÅ STOR ER PRISFORSKELLEN PÅ HUSE I DE DYRESTE OG BILLIGSTE KOMMUNER

Der er færre tvangsauktioner i alle landets regioner på nær Sjælland, hvor der er en lille stigning fra april til maj.

Region Hovedstaden har færrest tvangsauktioner de seneste seks måneder, mens det er Region Syddanmark, der har flest.

I landet som helhed blev der i maj 2023 bekendtgjort 81 tvangsauktioner på enfamiliehuse, seks på ejerlejligheder, fem på ubebyggede grunde, fire på blandede beboelses- og forretningsejendomme, tre på sommerhuse, to på landbrugsejendomme og to på ejendomme med to eller flere lejligheder. Dertil kom otte bekendtgørelser på “Andet bebygget”.

Tvangsauktioner det seneste halve år fordelt på regioner – alle ejendomstyper

Region December 2022 Januar 2023 Februar 2023 Marts 2023 April 2023 Maj 23  I alt
Hovedstaden 15 16 10 19 14 12 86
Sjælland 42 27 30 50 23 27 199
Syddanmark 31 22 36 49 38 26 202
Midtjylland 27 22 30 35 27 26 167
Nordjylland 29 19 34 28 22 20 152

Kilde: Danmarks Statistik / Home.