Boliger og padelhal ved Leos Legeland på Eternitten

Med en ny plan lægges der op til, at boliger og erhverv skal erstatte de gamle fabrikshaller, der huser Leos Legeland og Funcenter på Eternitten i Aalborg.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

I Aalborg skal By- og Landskabsudvalget den 12. maj tage stilling til en lokalplan for et 63.000 kvadratmeter stort areal i den sydvestlige del af Eternitten. I området mellem Poul Larsens Vej og Boeck-Hansens Vej ligger blandt andet de sidste haller, som udgjorde Eternittens færdigvarelager samt de gamle fabrikshaller, hvor Leos Legeland og Funcenter har til huse.

Lokalplanen er en revision af en tidligere lokalplan, og den skal blandt andet give mulighed for at nedrive en del af færdigvarelageret, der var udpeget til parkeringshus, mens en anden del i stedet udpeges som bevaringsværdig og skal omdannes til
publikumsorienterede serviceerhverv. Der er særligt fokus på at bevare de karakteristiske shedtage
.

I lokalplanforslaget bliver området opdelt i tre delområder, hvor et område udlægges til vej og øvrige tekniske anlæg, mens de to øvrige områder udlægges til boliger og erhverv fordelt på i alt 12 byggefelter.

Lokalplanen giver ligesom den tidligere plan mulighed for at placere en bred vifte af byfunktioner i delområderne på Eternitten med hovedvægt på boliger i den indre østligste del, mens kontor, service og andre miljøvenlige byerhverv har hovedvægten i den vestligste del”, lyder det i lokalplanforslaget.

Samlet set giver lokalplanforslaget mulighed for at bygge 70.000 kvadratmeter bolig og erhverv i etagebebyggelse mellem to og otte etager.

Området, hvor de gamle fabrikshaller ligger, bliver den mest urbane og tætte del. Her kan der bygges op til 38.750 kvadratmeter i to-syv etager, hvor en del af det eksisterende færdigvarelager skal bevares og anvendes til publikumsorienterede serviceerhverv som eksempelvis padellounge.

I det andet området kan der bygges 31.250 kvadratmeter i to-seks etager, mens der et enkelt sted kan bygges i op til otte etager.

Bebyggelsen vil primært fremstå som teglbyggeri med mindre dele i natursten, metal, glas eller træ som kan være med til at skabe variation”, fremgår det af lokalplanforslaget.

I de første etaper af Eternittens omdannelse er der bygget forholdsvist mange små ungdomsboliger, og derfor fastlægger lokalplanforslaget, at halvdelen af alle nye boliger skal være større end 80 kvadratmeter. Lokalplanen sikrer desuden areal til en gennemgående klimaboulevard. Endeligt får området to parkeringshuse.

Byggefelterne, hvor de gamle fabrikshaller med Leos Legeland og Funcenter ligger, ejes af Søren og Carsten Enggaard.

Søren Enggaard har indgået lejeaftale med Padel Lounge om opførelse af et helt nyt padelcenter., der kommer til at indeholde syv padelbaner med tilhørende loungeområde