By & Havn vinder voldgiftssag om skader på midlertidig spunskonstruktion i Nordhavn

Entreprenørkonsortiet ZMM taber voldgiftssag mod By & Havn. Sagen omhandler stormskader i forbindelse med udvidelsen af Nordhavn.

I forbindelse med etableringen af Nordhavnsudvidelsen i 2013, blev den midlertidige spunskonstruktion svært beskadiget af vejrlig og bølger.

Entreprenørkonsortiet ZMM anlagde voldgiftssag mod By & Havns forsikringsselskab Tryg, samt mod By & Havn for økonomisk erstatning af de skader, der var sket. Nu har en voldgiftsret afgjort sagen til Tryg og By & Havns fordel.

Det skriver udviklingselskabet i en pressemeddelelse.

Begge parter er frifundet for alle påstande vedrørende erstatningspligt i forbindelse med hændelsen, oplyser By & Havn.

– Vi er utroligt glade for at vi endelig kan sætte punktum for en sag, som har kørt i mange år. Retten har fundet, at By & Havn og Tryg ikke er erstatningspligtige for de skader, som opstod i 2013 og det er vi selvfølgelig særdeles tilfredse med, udtaler havnebygmester og anlægschef hos By & Havn, Hans Vasehus, i meddelelsen.

I forbindelse med Nordhavnsudvidelsen blev konstruktionerne, inden de var afleveret fra entreprenøren ZMM, ramt af stormskader. Skaderne blev anmeldt til Tryg, hvor By & Havn havde entrepriseforsikret sig.

På foranledning af forsikringsselskabet blev der gennemført en syns- og skønsforretning med henblik på at afdække skadesomfang og -årsag. Skadesudbedringerne blev i skønsrapporten fra 2017 opgjort til 116 millioner kroner.

Tryg afviste dog de anmeldte stormskader, eftersom ZMM ifølge forsikringsselskabet ikke havde opfyldt entrepriseforsikringens bestemmelser.

Entreprenøren ZMM oplyste til By & Havn, at hvis deres krav ikke blev dækket af forsikringen, ville der blive rejst et krav mod By & Havn som bygherre på 165,5 millioner kroner.

By & Havn afviste over for entreprenøren alle krav i relation til de opståede skader, og udviklingsselskabet har altså nu fået medhold fra voldgiftsretten.