AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Regeringen er kommet med en lang række initiativer, som skal bryde smittekæden. Det kræver, at alle, som opholder sig på byggepladserne, tager hensyn og udviser fleksibilitet. Det handler om at klare så mange byggepladsmøder som muligt digitalt, om at holde afstand mellem kollegaer, bruge skurvognene i hold og være opmærksom på hygiejne ved jævnligt at spritte værktøj og materiel af. Trods coronakrise skal der holdes gang i byggebranchen lyder opfordringen fra Dansk Byggeri, Bygherreforeningen og Dansk Industri i en pressemeddelelse.

– Vi er alle interesserede i, at vi har en stærk byggesektor – også efter krisen. Derfor skal vi holde så meget byggeri som muligt i gang, selvom det er vanskeligt i den nuværende situation, udtaler Elly Kjems Hove, branchedirektør i DI Byg.

Regeringen har taget en række initiativer for at afbøde de værste følger af coronakrisen for erhvervslivet og landets økonomi. Regeringens hjælpepakker er rigtig gode, men den bedste måde at holde liv i virksomhederne er ved at opretholde arbejdet samtidig med, at anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen bliver overholdet.

– Parterne skal gennem godt samarbejde sikre, at der på byggepladserne tages de fornødne initiativer, så det er muligt at overholde de henstillinger, der kommer fra myndighederne, siger Henrik Lindved Bang, direktør i Bygherreforeningen.

Mere end 175.000 er beskæftiget i byggeriet i Danmark, og ifølge Dansk Byggeri, er det nødvendigt at sikre disse virksomheders likviditet og omsætning, så de – også efter krisen – kan udgøre en hjørnesten i vores samfund.

– Vi befinder os i en alvorlig krise. Men hvis vi tænker os om og tager hensyn til hinanden, kan vi tage toppen af krisen og komme bedre ud på den anden side, siger Lars Storr-Hansen, administrerende direktør i Dansk Byggeri.

Bygherreforeningen, Dansk Byggeri og Dansk Industri kommer med disse anbefalinger til aktørerne inden for byggeriet under den nuværende coronakrise:

· Hold byggepladserne åbne i videst muligt omfang – men udvis fleksibilitet.
· Lav en nøje plan for arbejdet og planlæg arbejdet, så medarbejderne bliver beskyttet.
· Brug digitale værktøjer til møder, dokumentation, varebestilling med videre, så flest mulige processer kan gennemføres uden fysisk at mødes.
· Varsl proaktivt og præcist om vanskeligheder, som skyldes corona, og kom med forslag til initiativer, der kan afbøde effekterne.
· Vær tilbageholdende med at anvende misligholdelsesbeføjelser, dagbøder og lignende. Vi skal derfor opfordre til meget tæt dialog mellem aktørerne om årsager til afvigelser og forsinkelser som skyldes corona- epidemien. Gå i konstruktiv dialog om hvilke instrumenter der bedst afhjælper situationen, uden at nogen af parterne lider økonomisk overlast.
· Fremryk som offentlig bygherre gerne betalingerne, sådan som flere kommuner allerede har besluttet.
· Fremryk gerne opgaver og projekter, som allerede nu kan sættes i gang.
· Overvej som bygningsejer at få lavet eftersyn, vedligehold og mindre reparationsarbejder på de mange bygninger, der står tomme, fordi medarbejderne arbejder hjemmefra.

Disse anbefalinger ligger ifølge parterne helt i tråd med den politiske aftale, der blev fremlagt torsdag den 19. marts af alle partier i Folketinget.

Derudover lyder der en fælles opfordring til alle de myndigheder, som kan være involveret i tilladelser og godkendelser vedr. byggeri, om at sikre hurtig sagsbehandling – også gerne med brug af digitale løsninger, fotodokumentation og så videre.