Visualisering af den grønne korridor i Fælledby på Amager.
Visualisering af den grønne korridor i Fælledby på Amager.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Fælledby P/S, som ejes ligeligt af PensionDanmark og By & Havn, kan genoptage byggeriet af 2.000 boliger på Amager Fælled. Og det har projektselskabet tænkt sig at gøre hurtigst muligt.

Landsretten har i dag slået fast, at den midlertidige kendelse om opsættende virkning er ugyldig, skriver projektselskabet i en pressemeddelelse. Dermed er spørgsmålet om naturbeskyttelse nu afsluttet, lyder det.

– Vi er glade for Landsrettens afgørelse i dag, der bekræfter, at vi hele vejen igennem har overholdt alle krav til naturbeskyttelse i området og til miljølovgivningen i øvrigt. Dermed er spørgsmålet om naturens beskyttelse afsluttet, idet den resterende del af sagen udelukkende handler om myndighedernes interne procedurer, udtaler administrerende direktør i Fælledby P/S, Erling Thygesen.

– Nu genoptager vi arbejdet med at bygge boliger, skole, institutioner og plejehjem, og vi ser frem til inden længe at invitere indenfor i vores nye besøgsfaciliteter, hvor alle interesserede borgere kan opleve området og høre meget mere om projektet.

Fælledby bliver den første bydel i København, som er bygget med træ som det gennemgående byggemateriale. Målet er, at hele bydelen skal certificeres til DGNB Platin.

Bygningerne i den nye bydel bliver opført i trækonstruktioner i op til seks etager. Bydelen opdeles i tre nabolag, der vil bestå af u-formede karréer med grønne gårdrum.

Bebyggelserne vil være højest i bymidten ved de centrale nabolagspladser og trapper ned mod fælleden og den grønne korridor, hvor de opløses og mere får karakter af lavere fritstående bygninger i landskabet.

Da Københavns Byret i december sidste år meddelte opsættende virkning i en retssag mellem Miljø- og Fødevareklagenævnet og foreningen Amager Fælleds Venner, valgte Fælledby P/S at sætte arbejdet på byggepladsen i bero.

I januar appellerede både Fælledby P/S, By & Havn og Miljø- og Fødevareklagenævnet kendelsen i et såkaldt kæremål. Den appel har nu ført til, at Landsretten har omstødt Byrettens kendelse.

Fakta om Fælledby

  • Den færdige bydel skal huse 2.000 boliger, to børneinstitutioner, en skole, et plejecenter og lokale butikker.
  • 25 procent af boligerne bliver almene og med de almene boligorganisationer som bygherre.
  • Fælledby vil udgøre i alt 219.000 kvadratmeter etageareal.
  • Omkring en tredjedel af området bliver genetableret som naturarealer med særligt fokus på vild, bynær natur.
  • I Fælledby prioriteres naboskab og foreningsliv i samspil med naturen.
  • Bygherre er Fælledby P/S, som ejes ligeligt af PensionDanmark og By & Havn.

Kilde: Fællesby P/S.