AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Boligpriserne i København ligger fortsat langt over landsgennemsnittet. I tredje kvartal 2022 blev et hus i København eksempelvis handlet for 51.115 kroner per kvadratmeter, hvor landsgennemsnittet lå på 16.545 kroner per kvadratmeter ifølge tal fra FinansDanmark. Ejerlejligheder blev handlet for 49.077 kroner per kvadratmeter i København mod 33.398 kroner per kvadratmeter i hele landet.

Trods aftagende befolkningstilvækst gennem de seneste fem år tegner boligpriserne i landets med afstand største by et billede af, at der stadig er markant efterspørgsel på boligmarkedet i hovedstaden. Københavns Kommune vurderer, at der er behov for byggeri af 60.000 boliger fordelt på 4,2 millioner kvadratmeter frem mod 2031. Dertil kommer 2,4 millioner kvadratmeter erhverv.

Og det er da også lidt af en guldgrube, som Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn sidder på. De ejer nemlig 80 hektar af Refshaleøens i alt 115 hektar. By & Havn råder over 28 hektar, mens 52 hektar tilhører Refshaleøens Ejendomsselskab, som ejes af pensionskasserne Sampension, PKA, Pensam og PFA Pension. Området bliver ikke mindre interessant af, at der arbejdes på en ny metrolinje til Refshaleøen. Men der kan ikke bygges nyt i området her og nu.

Ligesom Ydre Nordhavn og Kløverparken er Refshaleøen i Kommuneplan 2019 udlagt som perspektivområde i rækkefølgeplanen for byens udvikling. Det betyder, at en byudvikling først kan finde sted efter 2031 på øen, der gennem de senere år er blevet et populært udflugtsmål for københavnerne og byens gæster med attraktioner som museet Copenhagen Contemporary, madmarkedet Reffen, den store klatrehal Blocs & Walls og musikfestivalen Copenhell.

By & Havn og Refshaleøens Ejendomsselskab begynder dog at røre på sig. Parterne har udsendt en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at parterne nu tager “det næste skridt i videreudviklingen af øen til en ny levende bydel”. I efteråret 2023 igangsættes en åben idékonkurrence og senere følger en strukturplankonkurrence med prækvalifikation i 2024.

– Vi har sammen med vores mange lejere gjort Refshaleøen til et fantastisk og meget særligt sted i København, som tusindvis af mennesker i dag bruger og holder af. Det er et sted, som fortjener, at der laves de bedst mulige planer for videreudviklingen af området, så vi på Refshaleøen faktisk lykkes med at lave den gode overgang fra midlertidige aktiviteter til blivende by i respekt for industrihistorien herude, udtaler administrerende direktør for Refshaleøens Ejendomsselskab, Jes Transbøl, i meddelelsen.

Af meddelelsen fremgår det, at de to grundejere vil “sikre en grundig samtale og forventningsafstemning med københavnerne og Københavns Rådhus”. Dernæst vil de samarbejde om en samlet helhedsplan, “der tager højde for Refshaleøens nuværende kvaliteter”.

“Processen for dialog og plankonkurrencer vil løbe over de næste to år”, lyder det i meddelelsen.

– Vi glæder os til i fællesskab at tage dialogen med københavnerne om den fremtidige byudvikling og har store forventninger til, at vi med den meget tidlige borgerinddragelse og samtale kan få københavnernes hjælp til at fastholde både identitet og kulturen i området, samtidig med at vi kan indpasse en fremtidig byudvikling, udtaler Anne Skovbro, der er administrerende direktør for By & Havn, i pressemeddelelsen.

Fremtidig byudvikling på Refshaleøen

Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn har udarbejdet en foreløbig vision med syv dogmer for byudviklingen. Den skal udfordres og kvalificeres af 14 fageksperter i en nedsat følgegruppe.

I januar 2023 begynder ”Indspark til Refshaleøen”, hvor alle interesserede indtil den 31. marts kan komme med bemærkninger til den foreløbige vision og bidrage med ideer til videreudviklingen.

Der afholdes to store åbne værkstedsmøder på Refshaleøen den 4. februar og den 4. marts, som alle interesserede borgere kan tilmelde sig.

I efteråret 2023 igangsættes en åben idékonkurrence, hvor alle også kan deltage, men som i højere grad er målrettet folk med professionel erfaring i byudvikling. Herefter følger endnu en borgerdialog med henblik på opstart af en strukturplankonkurrence med prækvalifikation i 2024.

Kilde: By & Havn og Refshaleøens Ejendomsselskab.