Cebra bag plan for Hannemanns Allé i Ørestad Syd.
Cebra bag plan for Hannemanns Allé i Ørestad Syd.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Med et projekt, der lægger særligt vægt på bymæssig kvalitet, byliv og områdeidentitet, er Cebra udpeget af By & Havn som vindere af planlægningskonkurrencen for Hannemanns Allé i Ørestad Syd. Det oplyser den danske tegnestue i en pressemeddelelse.

Målet er at skabe et nyt “business district” i Ørestad, og en ny lokalplan skal sætte rammerne for den fremtidige udformning og færdiggørelse af det 150.000 kvadratmeter store område, der ligger mellem Royal Arena og Øresundsmotorvejen, fremgår det. Lokalplanen skal nu udvikles af Cebra i samarbejde med By & Havn og Københavns Kommune.

Cebra bag plan for Hannemanns Allé i Ørestad Syd.
Cebra bag plan for Hannemanns Allé i Ørestad Syd.

Vinderprojektet har de kollektive rum mellem bygningerne som det primære fokus.

– Vores projekt tager udgangspunkt i en omvendt planlægning, hvor investeringen ligger i de identitetsskabende byrum mellem bygningerne. Som ejer eller lejer i det fremtidige forretningskvarter vil man mere end det, der foregår bag facaderne. Her investerer man også i området og i den fælles sammenhængskraft på tværs af virksomheder, institutioner, serviceerhverv og beboere, udtaler Lisbeth Nørskov, som er direktør hos Cebra København i pressemeddelelsen.

Det nye forretningskvarter i Ørestad skal færdiggøre området og koble sig naturligt på den omkringliggende by, som både rummer kultur, boliger, erhverv og Amager Fælleds åbne vidder mod vest. Områdets byrum og pladser forbindes til den omkringliggende by gennem stier og passager til fodgængere og cyklister.

Cebra bag plan for Hannemanns Allé i Ørestad Syd.
Cebra bag plan for Hannemanns Allé i Ørestad Syd.

– Livet i byen er afgørende for værdien af de bygninger, der ligger der, og som sådan et fundament for en økonomisk sund by. Det er vigtigt, at bygningerne vil byen, og at måden, man planlægger området fremadrettet, sikrer et meningsfuldt forhold mellem by, byrum og bygning, der også inviterer til længerevarende ophold og interaktion, fortæller Lisbeth Nørskov.

– Byrummene i kvarteret skal blive en forlængelse af virksomhedernes indendørs kontorer, så de mennesker, som har deres daglige gang i kvarteret, vil indtage byrummene i løbet af dagen – som et udendørs kontor, hvor man kan slå sig ned med sin computer eller holde et udendørs møde omgivet af for eksempel vand og beplantning.

Vinderprojektet definerer tre centrale byrum – Byporten, Den Urbane Agora og Det Urbane Gadekær – med hver sin identitet og funktion.

Cebra bag plan for Hannemanns Allé i Ørestad Syd.
Cebra bag plan for Hannemanns Allé i Ørestad Syd.

Det Urbane Gadekær anlægges som en “blå” plads, der karakteriseres af et stort spejlbassin og med mulighed for omkringliggende opholdsmuligheder og caféer. Den Urbane Agora tænkes som en mere skulpturel pladsdannelse med blandt andet kunst- og byrumsinstallationer, lyssætning og begrønning. Desuden er det planen at skabe en grøn og mere defineret ankomst til området i form af en byport – et højhusmotiv med passage – så man sikrer en klar bymæssig overgang ved ankomsten til Ørestad Syd.

– Med vores projekt ønsker vi at skabe et attraktivt og pulserende forretningskvarter med et synligt og genkendeligt udtryk, der opleves på afstand fra motorvejen og i øjenhøjde, når man færdes i Ørestad. Det har været vigtigt at skabe en plan, som på én side er fleksibel for By & Havn, og som samtidig opstiller nogle meget konkrete retningslinjer, der sikrer en bymæssig, arkitektonisk kvalitet og identitet, fortæller Lisbeth Nørskov.

Cebra bag plan for Hannemanns Allé i Ørestad Syd.
Cebra bag plan for Hannemanns Allé i Ørestad Syd.

Projektforslaget for området ved Hannemanns Allé rummer ikke fast definerede udstykninger, men åbner derimod en række forskellige scenarier for grundejeren, By & Havn, som gør det muligt at afsætte forskellige byggeretter.

– Cebra har skabt en stærk bebyggelsesplan, der muliggør flere individuelle bebyggelser, og By & Havn har allerede modtaget henvendelser fra virksomheder, der er interesserede i at flytte ind. Samtidig evner projektet også på bedste vis at skabe aktive og levende stueetager omkring forløbet af grønne byrum, der skal bidrage til et attraktivt sted, og som kan skabe rum for fællesskaber og socialt liv for dem, der bor, arbejder og besøger Ørestad, siger Rita Justesen, chef for planlægning og bæredygtighed, By & Havn.

Lokalplanen er på nuværende tidspunkt under udarbejdelse og forventes at blive vedtaget mellem årsskiftet 2023-2024.