Danica Ejendomme klar med strategi for biodiversitet

I samarbejde med Cowi har Danica Ejendomme udarbejdet en strategi for biodiversitet og sætter nu gang i naturforbedrende tiltag ved selskabets danske ejendomme.

Danica Ejendomme har en ambition om, at alle selskabets danske ejendomme samlet set skal være “naturpositive” senest i 2030 i forhold til i dag.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Omkring selskabets ejendomme skal kvaliteten og variationen af arealernes bynatur genoprettes og forbedres, så der kan komme bedre levebetingelser for dyr og planter og grobund for større variation i biodiversiteten.

– Vi tror på, at vores ejendomme bliver mere attraktive ved at skabe bedre og mere indbydende, grønne arealer, som kan have en positiv indvirkning på sundhedsmæssige aspekter, udtaler Michael Nielsen, administrerende direktør i Danica Ejendomme

– Med helhedsorienterede naturprojekter kan vi også indtænke klimatilpasningsløsninger, så ejendommene bliver mere modstandsdygtige over for ændrede klimamønstre. Ultimativt skal det bidrage til at fremtidssikre værdien af ejendommene og afkastet til vores pensionskunder.

Omkring erhvervsejendommen Kolding Åpark er Danica Ejendomme allerede i gang med at omdanne en gold græsplæne til et bynaturområde. Projektet er lavet sammen med virksomhedslejerne i ejendommen, der er arkitekter og biologer. De har været med til at forme projektet og bringe deres viden i spil, skriver Danica Ejendomme.

Den nye biodiversitetsstrategi er lavet i tæt samarbejde med Cowi for at sikre, at strategien er forankret i naturvidenskaben og kan gøre en reel forskel.

– Biodiversitetskrisen rammer globalt og lokalt. Alle må forpligtige sig til at gøre en positiv forskel og levere konkrete tiltag og initiativer for at sikre mere natur, samt en mere mangfoldig biodiversitet både ude i det åbne land og inde i byerne, udtaler Carsten Fjorback, udviklingschef i Cowi.