AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Der stilles flere krav til bæredygtighed i forbindelse med offentlige byggeprojekter, end der gør ved private projekter. Det indikerer en undersøgelse fra Nordic Architect Panel, som Swisspearl – det tidligere Cembrit – står bag. Det skriver Nordic Architect Panel i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen er foretaget af 2022 og består af mere end 400 besvarelser fra arkitekter, rådgivere og andre professionelle fra arkitektbranchen i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Blandt de adspurgte mener 63 procent, at fokus på bæredygtighed er større i byggeprojekter i den offentlige sektor sammenlignet med i det private. Resultaterne indikerer desuden, at det særligt er i kategorierne nybyggeri og boligprojekter, at der stilles flere krav til bæredygtige løsninger.

Hos Swisspearl overrasker det ikke Managing Director, Nordics, Karsten Østergaard Larsen, at fokus på og kravene til bæredygtige løsninger er flere, når det vedrører byggeprojekter i den offentlige sektor sammenlignet med i det private.

– Uden på nogen måde at forklejne private bygherrers indsats, så har store offentlige bygherrer måske i et andet omfang et ansvar for at præge byggeriet i en grønnere retning. Det faktum, at pengene kommer fra skatteyderne, kan spille en rolle i forhold til at finde de bedste og mest fremtidssikrede løsninger – og ikke blot de billigste, siger Karsten Østergaard Larsen.

– Samtidig er der selvfølgelig også de nye klimakrav at forholde sig til, og her tror jeg, at flere offentlige bygherrer føler et ansvar i forhold til at gå forrest og efterleve dem, lyder det afslutningsvis fra Karsten Østergaard Larsen, som henviser til de skærpede klima- og dokumentationskrav for nybyggeri og renovering, der trådte i kraft pr. 1. januar i år.

Med en nedjustering i boligbyggeriet på 15 procent for tredje kvartal i 2023 sammenlignet med året før ifølge Byggefakta, kan man fristes til at tro, at andelen af projekter, der stiller krav til bæredygtighed, ligeledes falder.

Ifølge Nordic Architect Panels undersøgelse er dette dog ikke tilfældet, da over halvdelen af de adspurgte – nemlig 57 procent – oplever, at de stiger. Kun 7 procent af de adspurgte vurderer, at byggeprojekter med fokus på bæredygtige løsninger er faldende.

Om undersøgelsen

Den aktuelle undersøgelse er foretaget af Nordic Architect Panel gennem en online spørgeskemaundersøgelse samt telefonisk udringning af en ekstern, uvildig instans, hvor 418 respondenter fra Danmark, Norge, Sverige og Finland har deltaget. Respondenterne fordeler sig på arkitekter (71 procent), bygningskonstruktører (7 procent) og andet (21 procent).

Nordic Architect Panel er en årlig spørgeundersøgelse blandt nordiske arkitekter og rådgivere. Formålet med panelet er at samle førende fagpersoners viden og erfaringer inden for forskellige grene af branchen og synliggøre arkitekternes betydning. Spørgeundersøgelsen fokuserer på aktuelle temaer som for eksempel bæredygtighed, trends og tendenser, inspiration, konjunkturer med videre samt aktuelle udfordringer inden for branchen.

Nordic Architect Panel er et nonkommercielt tiltag varetaget af uvildige konsulenter og består af både faste medlemmer og vekslende deltagere. Netop nu er en ny undersøgelse i gang, som alle arkitekter og rådgivere i branchen kan deltage i her.

Kilde: Nordic Architect Panel.