Det er muligt at reducere CO2-udledningen med 70 procent. Foto: PR.

Danmark skal reducere CO2-udledningen med 70 procent. Og mens politikerne beslutter præcis, hvordan det skal gøres, ruster fagfolkene i de grønne miljøer sig til at bidrage med den viden, de har.

Det gælder også hos Center Denmark, der er et samlingspunkt for grøn forskning fra partnere som EWII Energinet, DTU, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet samt en række virksomheder, kommuner og offentlige organisationer. Det skriver EWII i en pressemeddelelse.

Centret starter året med at ansætte to dygtige forskere med speciale i grøn energi, data og digitalisering.

– Ambitionen om et grønnere Danmark er i dag meget konkret, og det er rigtig godt, der lige nu er mange og livlige diskussioner om klima, udtaler administrerende direktør i EWII Koncernen, Lars Bonderup Bjørn.

EWII Koncernen er blandt initiativtagerne til centret, der blev grundlagt i 2018.

– Hos EWII tror vi på, at forskning og smart tænkning er svaret på, hvordan vi reducerer med 70 procent – uden at tømme statskassen, siger Lars Bonderup Bjørn.

– Det er et centralt spørgsmål, hvordan pengene er bedst brugt. Vores holdning i EWII er, at det generelt ikke bare handler om at lave løsninger, der virker i Danmark, men om at lave løsninger, der har internationalt potentiale til reduktion af CO2, siger han.

Her sigter Center Danmark blandt andet mod at skabe en data-infrastruktur, der gør det muligt at optimere det daglige forbrug, ikke kun for danskere, men også udenfor landets grænser, så det på et senere tidspunkt kan blive en eksportvare.

Og det fokus er afgørende, lyder det fra Søren Skov Bording, der er direktør for Center Danmark.

– Center Danmark stiller skarpt på digitalisering og sektorkobling og vil bidrage til den grønne omstilling på to måder: For det første ved at udnytte lagringskapacitet i de energi-systemer, vi allerede har, for bedre at kunne udnytte kapaciteten af vores vindmøller og solceller. Og for det andet ved at styre danskernes energiforbrug smart, så vi undgår overbelastninger i knudepunkter af energisystemet, siger Søren Skov Bording.

Det forskerne vil koble er Danmarks fælles forsyning, der i dag er tre forskellige sektorer: El, vand og varme, samt intelligent integration af transport- og elsektoren.

– Vi kigger ind i en fremtid, der ser anderledes ud, og det kræver, at vi bygger en data-infrastruktur op, der passer til det. Vi skal sammentænke energi-systemerne og ikke længere dele samfundet op i sektorer på samme måde som før, forklarer Søren Skov Bording.

Et konkret eksempel på en sektor-kobling er el-bilerne. Hvor biler tidligere udelukkende hørte til i transportsektoren, er de nu også koblet på elsektoren, fordi de skal bruge strøm. Et andet eksempel er fjernvarmesektoren, der leverer varme til 64 procent af den danske befolkning. De titusindvis kilometer ledning, der løber i den danske undergrund, kan bruges af andre sektorer, for eksempel til lagring af elektricitet fra vindmøller.

– Det er muligt at reducere CO2-udledningen med 70 procent, og samtidig få et velfungerende og gnidningsløst samfund. Det er bare et spørgsmål om at få det bygget på en hensigtsmæssig måde, og det er præcis det, vi er i gang med nu, siger Søren Skov Bording.