Digital platform skal give bedre indeklima

Den digitale platform er udviklet af non-profit-medlemsorganisationen Green Building Council Denmark i samarbejde med Rambøll, AART Architects, Copenhagen Business School, Danske Arkitektvirksomheder og Lynge Benchmark.

Store dele af den eksisterende bygningsmasse døjer ifølge Green Building Council Denmark med dårligt indeklima. Byggebranchen mangler viden om brugernes helt konkrete oplevelse af temperatur, støj, træk og andre trivselsmæssige faktorer.

Derfor har medlemsorganisationen i samarbejde med flere aktører fra branchen og med støtte fra Realdania fået udviklet en digital platform samt en spørgeundersøgelse, der skal give branchen et fælles redskab til systematisk at indsamle brugernes egne erfaringer og forslag til at forbedre indeklima og trivsel i bygninger. Det skriver Green Building Council Denmark i en pressemeddelelse.

Green Building Council Denmark står i forvejen bag den mest udbredte bygningscertificering i Danmark, DGNB-certificeringen.

– Vi har længe været fortalere for større branchefokus på, at bæredygtigt byggeri hviler på tre ben; miljø, økonomi og sociale forhold. Det sociale ben halter bagefter, og hvis vi vil forstå byggede miljøers faktiske effekt på brugerne, bliver vi nødt til at spørge dem. Gode intentioner og mavefornemmelser kan ikke stå alene, og vores viden om brugernes oplevelser skal være baseret på data. På den måde kan vi forbedre indeklimaet og trivslen i bygningerne på et oplyst grundlag, udtaler Mette Qvist, direktør i Green Building Council Denmark, i meddelelsen.

Platformen bliver en gratis og integreret del af DGNB- bæredygtighedscertificeringen af bygninger i drift, og skal på sigt også bredes ud til andre typer af projekter og bygninger.

Ifølge Mette Qvist ligger nøglen til bedre trivsel og indeklima i krydsfeltet mellem bygningens målbare, tekniske ydeevne og brugernes personlige oplevelse af de mange timer, de opholder sig i bygningen. Det er ifølge hende vigtigt at huske den menneskelige faktor i fremtidens bygningsdesign, selv om det er lettere sagt end gjort.

Konkurrencefordel i forhold til salg og udlejning

Bygninger med et dokumenteret fokus på indeklima, trivsel og sundhed har ifølge Mette Qvist desuden en konkurrencemæssig fordel i forhold til salg og udlejning, og når det gælder om at tiltrække medarbejdere, beboere, studerende eller andre, der skal tilbringe mange af døgnets timer i bygningen.

Dorte Marie Frilund Grøn, fagleder for bæredygtighed og bygherrerådgiver hos DEAS. Foto: PR.
Dorte Marie Frilund Grøn, fagleder for bæredygtighed og bygherrerådgiver hos DEAS. Foto: PR.

Det kan man nikke genkendende til hos DEAS, der har skruet kraftigt op for bæredygtighedscertificering af bygninger i drift med en målsætning 100 bygninger alene i år.

– Vi har testet den nye platform i forbindelse med bærdygtighedscertificering af to erhvervsejendomme i hovedstadsområdet på i alt 27.000 kvadratmeter og to boligejendomme på i alt 33.000 kvadratmeter. Vi har brug for overordnet viden om brugernes oplevelse af ejendommen for at kunne løfte social bæredygtighed i ejendommen på sigt, fortæller Dorte Marie Frilund Grøn, fagleder for bæredygtighed og bygherrerådgiver hos DEAS.

– Ved for eksempel flerbrugerhuse der rummer både store virksomheder og enkeltmandsvirksomheder, får vi et billede på tværs af alle brugerne og mulighed for at rumme mange forskellige virksomheder i en større ramme. Det kan igen være med til at sikre, at de er tilfredse og ikke finder andre faciliteter, siger Dorte Marie Frilund Grøn.

DEAS er ifølge Dorte Marie Frilund Grøn kun lige begyndt, men vil bruge platformen fremover på stort set alle certificeringsprojekter af bygninger i drift.

Den nye platform består blandt andet af en spørgeskemaundersøgelse, som det tager maksimalt 10 minutter for brugeren at udfylde. Det kan foregå enten ved at sende brugeren et link eller en QR-kode.

Om den nye platform

 • Den nye platform til at få løftet indeklima og trivsel i bygninger er baseret på den internationalt anerkendt disciplin POE, der står for Post Occupancy Evaluation.
 • I fagjargon hedder det commissioning, når man ved indflytning i en ny bygning skal have ventilation, varme og alle de øvrige anlæg kørt ind. Med den nye platform forsøger man at gøre noget tilsvarende med de mere brugerrettede aspekter af bygningens ibrugtagning og performance. Dermed bliver brugernes ønsker og behov en væsentlig medspiller i at få bygningen fintunet. For det er langt fra sikkert, at det er nok at se på de tekniske data og regulere i de tekniske systemer, der styrer bygningen.
 • Platformen giver mulighed for at svare hurtigt og nemt på en række standardspørgsmål om temperatur, træk, ventilation, støj og andre trivselsmæssige faktorer. Samtidigt med, at respondenterne kan komme med kommentarer og forslag til bedre indretning af storrumskontor, mødelokalers funktioner, forslag til fælles faciliteter og andet, der ligger dem på hjerte og som via den nye platform hurtigt kan omsættes fra tanke til handling i forbindelse med for eksempel en renovering eller en bæredygtighedscertificering.
 • Besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen kan give anledning til at arbejde kvalitativt videre med relevante fokusområder.
 • Udviklingen af platformen er sket i et samarbejde mellem Green Building Council Denmark, Rambøll, AART Architects, Copenhagen Business School, Danske Arkitektvirksomheder og Lynge Benchmark.
 • Projektet er støttet af den filantropiske forening Realdania.
 • Platformen er egnet til både kontorbyggeri og boliger, og kan benyttes af alle, også selv om man ikke har medlemskab af Green Building Council Denmark.

Om Green Building Council Denmark

 • Non-profit medlemsorganisation med 600 medlemsvirksomheder fordelt over hele landet.
 • Står bag den mest anerkendte og benyttede bygningscertificering i Danmark; DGNB-certificeringen, og har foreløbigt DGNB-certificeret over 120 nybyggede, renoverede og eksisterende bygninger. Over 400 projekter er tilmeldt til certificering i løbet af de næste par år.
 • Lige nu bliver et rekordstort antal bygninger bæredygtighedscertificeret, heraf et stigende antal bygninger, der allerede er i drift. Det skyldes både den grønne omstilling af byggeriet, stigende fokus på at mindske CO2- og klimaaftryk i hele bygningens levetid og ikke mindst de kommende lovkrav livscyklusvurderinger på alle bygninger fra 2023 og maksimalt 12 kilo CO2-ækvivalenter per kvadratmeter årligt til bygninger over 1.000 kvadratmeter.
 • Green Building Council Denmark har som en del af DGNB-certificeringen udviklet værktøjerne LCA og LCC, der allerede i skrivende stund bliver benyttet som udregningsværktøjer i hele branchen. Green Building Council Denmark har netop overdraget LCA-værktøjet til staten, og efterfølgende er det besluttet politisk, at LCA bliver en del af de skærpede krav i bygningsreglementet om livscyklusvurdering på alle bygninger fra 2023 og nye CO2-krav i hele bygningens levetid.
 • DGNB-certificeringen stammer oprindeligt fra Tyskland. DGNB-systemet er oversat til dansk og efterfølgende tilpasset det danske bygningsreglement, standarder, byggetraditioner og den danske lovgivning ved hjælp af faglige teknikgrupper, hvor mere end 150 faglige eksperter fra den danske byggesektor frivilligt har bidraget med deres viden.
 • Ud over at bæredygtighedscertificere byggerier, så uddanner Green Building Council Denmark også DGNB-konsulenter og DGNB-auditorer, og har kurser i bæredygtighedsledelse, LCA- og LCC-beregninger og andre fagkurser, som er relevante for bæredygtigt byggeri. Green Building Council Denmark har uddannet over 1.300 arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører til DGNB-konsulenter, og efterspørgslen stiger fortsat. Alle pladser på kurserne er pt booket langt ud i fremtiden.
 • Mette Qvist har været direktør i Green Building Council Denmark siden sekretariatet åbnede for 10 år siden.

Kilde: Green Building Council Denmark.