EjendomDanmark: Bredere aftale om generationsskifte giver ro til branchen

Sidste uges udspil fra regeringen om generationsskifte har nu udmøntet sig i en bredere, politisk aftale. EjendomDanmark, der i flere år har arbejdet på at sikre ligestilling for ejendomsvirksomheder, er glade for, at et endnu bredere flertal nu tilslutter sig.

Fire ministre kunne i sidste uge præsentere et regeringsudspil om generationsskifte. En del af den aftale var en afskaffelse af den såkaldte pengetanksregel, som gjorde, at ejendomsvirksomheder blev ramt hårdere end andre virksomhedstyper ved generationsskifte.

Nu har regeringsudspillet udmøntet sig i en bred aftale med Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om en styrkelse af erhvervslivet.

EjendomDanmark glæder sig i en pressemeddelelse over, at der også i et bredt politisk flertal er opbakning til at ligestillede ejendomsvirksomhederne med andre ved generationsskifte, og at det indgår i dagens aftale. En dagsorden organisationen har arbejdet med i mange år:

– Næste generation skal kunne overtage familievirksomheden på samme måde som i andre brancher. Siden regeringsudspillet har vi hørt fra flere medlemmer, hvor meget det betyder, at ejendommene kan blive i de familier, der lægger hjerteblod og kræfter i at drive og udvikle dem, siger Peter Stenholm, administrerende direktør i EjendomDanmark.

– Med frygt for at gentage mig selv for sidste uge, så må jeg bare understrege, at det ejendomsvirksomhederne både er aktive, og at de bidrager til samfundet. Den anerkendelse er jeg glad for, at et bredere politisk flertal også giver. Jeg ser frem til, at aftalen hurtigt udmøntes til lovgivning i Folketinget.

I den nye aftale understreges det – som i regeringsudspillet – at der skal være tale om ejendomsvirksomheder med aktivitet, for eksempel ved indgåelse af lejekontrakter, hvis det skal være muligt at gennemføre generationsskiftet med reglerne om succession.

– Vi skal se, hvordan den konkrete lovtekst bliver, og vi vil som altid på branchens vegne sikre, at der er en forståelse for, hvordan branchen fungerer, så vi kan sikre de bedst mulige vilkår, siger Peter Stenholm.