Ejendomsmægler og spiritus-grossister bag nyt boligområde i Nibe

Et nyt boligområde på landbrugsareler i det bakkede landskab ved Lundevej i den sydlige del af Nibe skal rumme 40 parcelhuse og 30 rækkehuse.

En ny lokalplan skal bane vejen for udvikling af et helt nyt boligområde med i alt 70 nye huse på et 13,6 hektar stort areal langs Lundevej i Nibes sydøstlige udkant.

Den 24. juni besluttede politikerne i byrådet i Aalborg Kommune at sende lokalplanforslaget i offentlig høring.

– Noget af det, der er allermest efterspørgsel på i vores kommune, det er disse parcelhusområder, sagde næstformand i by- og landskabsudvalget, Lisbeth Lauritsen (S), på byrådsmødet, hvor hun slog fast, at der er tale om et meget flot terræn, hvor der vil blive indarbejdet rekreative løsninger til regnvandshåndtering.

Nibe er udpeget som én af i alt 11 oplandsbyer med særlige byvækstpotentiale. Oplandsbyerne skal understøtte de boligtyper, der ikke længere kan udvikles i Aalborg.

Aktuelt bor der godt 5.600 borgere i Nibe, som alene gennem de seneste fem år er vokset med omkring 330 indbyggere.

Blandt indbyggerne i byen er Venstres gruppeformand, Torben Froberg Poulsen. Han påpegede på byrådsmødet, at der aktuelt kun er fem-seks parcelhusgrunde tilbage i Nibe.

– Så vi mangler dem virkeligt, og det kan jo godt tage mange, mange år at få lavet lokalplaner i Aalborg Kommune, så det er jo vigtigt, at vi har nogle i pipelinen, sagde han på byrådsmødet, og slog fast, at der er tale om et rekreativt område ved Huul Mølle med udsigt over Limfjorden.

Planen gav dog også anledning til rynker i panden hos nibenitten.

– Vejen derud til er simpelhen bare noget hø. Altså det er en vej på fire meter, og den servicerer lige nu to børnehaver, den servicerer en rideskole, den servicerer nogle rækkehuse, og der er flere rækkehuse på vej. Den kan simpelthen ikke klare mere, sagde Torben Froberg Poulsen.

Lisbeth Lauritsen slog herefter fast, at By & Land har vurderet, at vejen godt kan klare trafikbelastningen. Dog sagde hun også, at der vil blive kigget en ekstra gang på infrastrukturen i forbindelse med lokalplanen, og hun afviste ikke, at en udbygningsaftale kan komme på tale.

Planen har været længe undervejs

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund en byudviklingsplan for Nibe, som blev vedtaget af politikerne i byrådet i Aalborg i 2016. Baggrunden er dog også en en konkret ansøgning om en ny lokalplan.

I 2021 blev det meste af lokalplanområdet købt for 20 millioner kroner af selskabet FW Udvikling Nibe.

Selskabet ejes af ejendomsmægler og -udvikler Gert Wiborg fra Aalborg samt duoen Karl Henrik Frederiksen og Tommy Toft Jensen, som står bag den Frederikshavn-baserede grossistvirksomhed Drinx, der leverer spiritus til barer, cafeer, natklubber og restauranter.

Gert Wiborg, der også er daglig leder af Realmæglerne Blokhus, har til Dansk Byudvikling tidligere oplyst, at der er blevet arbejdet med planerne gennem en længere periode, men det er fortsat på så tidligt et stadie, at han endnu ikke har lyst til at fortælle mere om projektet.

Gården Tulsager kan blive revet ned for at gøre plads til det nye boligområde. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastuktur.
Gården Tulsager kan blive revet ned for at gøre plads til det nye boligområde. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastuktur.

Man kan dog læse sig til, at udviklerne vil bygge 40 parcelhuse og 30 rækkehuse i det bakkede landskab, der aktuelt er udlagt til landbrugsareal.

I lokalplanen lægges der desuden op til, at den firlængede gård Tulsager, der ligger på Lundevej 62, kan rives ned.

Det vurderes i lokalplanen, at gården ikke har en høj bevaringsværdi. Ejendommen er i dårlig stand og har ikke “en karakteristisk eller original arkitektur”.

Til gengæld påpeges det, at bygningsmateriale ud fra et bæredygtighedsperspektiv bør genbruges, hvis det kan lade sig gøre.