Erik Arkitekter udvider partnerkredsen igen

Arkitekt Gitte Kjølby Frederiksen, arkitekt Lone Brøndum Jørgensen og bygningskonstruktør Michael Nielsen udnævnes som partnere hos Erik Arkitekter.

De seneste års vækst i Erik Arkitekter følges nu op med en endnu udvidelse af partnerkredsen.

Arkitekt Gitte Kjølby Frederiksen, arkitekt Lone Brøndum Jørgensen og bygningskonstruktør Michael Nielsen udnævnes som partnere i tegnestuen, oplyses det i en pressemeddelelse.

“Selvom det har sine fordele at være landsdækkende og blandt de største arkitektvirksomheder i Danmark, er det fortsat vigtigt for os at være lokalt forankrede og til stede i markedet. Derfor er det også af stor betydning, at vi har en partnerkreds, der repræsenterer bredt – geografisk såvel som fagligt, ledelses- og forretningsmæssigt”, skriver Erik Arkitekter i pressemeddelelsen.

Ifølge Jesper Laursen, direktør i Erik Vest,  vil de tre nye partnere bidrage til at højne og fremtidssikre det faglige og ledelsesmæssige fundament inden for en række essentielle fag- og forretningsområder.

– Med deres mange års erfaring i branchen og solide kompetencer inden for blandt andet pleje, indretning og adfærd, bygherrerådgivning, projektering, udbudslovgivning og jura, får Gitte, Lone og Michael vigtige roller i forhold til at drive hver deres udviklingsagenda, sikre Eriks konkurrencedygtighed og realisering af vores strategi, udtaler Jesper Laursen i meddelelsen.

– Vi anser desuden deres evner til at navigere i og drive komplekse projekter samt insistere på at levere værdiskabende arkitektur og målrettet rådgivning af høj kvalitet som nøglekompetencer og væsentlige egenskaber i deres funktioner som kulturbærere i organisationen, udtaler Jesper Laursen.

Efter et længere forløb med Gitte Kjølby Frederiksen, Lone Brøndum Jørgensen og Michael Nielsen, som blandt andet afstedkom udnævnelsen af de to sidstnævnte som associerede partnere på lige fod med Gitte Kjølby Frederiksen, har Erik Arkitekter haft fokus på at udvikle deres roller i organisationen og forberede deres indtræden i partnerkredsen.

De nye partnere vil til dagligt vil de alle være tilknyttet Vest-divisionen i Erik.

I september 2022 blve Camilla Heering udnævnt som partner, mens Camilla Traczyk Holmriis og altså Michael Nielsen og Lone Jørgensen blev udnævnt som associerede partnere.