AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Europa-Parlamentet har netop stemt for en ny version af bygningsdirektivet med 370 stemmer mod 199.

Det vækker glæde hos Dansk Industri (DI). Selvom DI havde håbet på mere konkrete tiltag, understreger erhvervsorganisationen i en pressemeddelelse vigtigheden af, at Danmark viser vejen frem.

– Bygningerne står for 40 procent af det samlede energiforbrug i Europa, og derfor er det en bunden opgave, at vi gør dem mere energieffektive. Det gælder også i Danmark, hvor vi har en væsentlig udfordring med at energirenovere de mindst energieffektive boliger, siger Anders Stouge, vicedirektør i DI.

– De renoveringspuljer som boligejerne kan få glæde af i dag, skal blive langt mere brugervenlige for både borgere og virksomheder, så vi sikrer, at alle pengene bliver brugt effektivt. Det kan eksempelvis ske ved at se i retning af brugen af fradragsordninger, der aktivt fremmer energirenoveringer og udskiftning af energikilder – fra hulmursisolering til skift af vinduer og installation af varmepumper, siger han.

DI understreger, at regeringen allerede nu bør planlægge, hvordan direktivet skal implementeres i Danmark og hurtigst muligt komme med en plan for, hvordan renoveringen af bygningsmassen skal foregå.

Danmark er hjemsted for nogle af de førende virksomheder, der skal levere de produkter, der gør energieffektivisering i Europa mulig.

Læs også: Vinduesproducent: Kulturarv og energirenovering kan forenes

– Nogle af verdens bedste virksomheder indenfor isolering, lavenergivinduer og avancerede tekniske løsninger, der gør energiforbruget lavere og mere fleksibelt, bor i Danmark. De spiller en nøglerolle for, at hele Europa kommer i mål. Derfor ligger der også et særligt politisk ansvar for, at disse virksomheder har de mest optimale rammevilkår, så de kan koncentrere sig om at levere deres produkter i den skala, der er behov for, siger Anders Stouge.

Direktivet skal gøre EU’s bygningsmasse mere energieffektiv og dermed mindske klimabelastningen. Der er krav om energirenoveringer og -besparelser i både boliger, offentlige bygninger og kommercielle bygninger, ligesom der er sat slutdato for opvarmning med olie og gas, påpeger interesseorganisationen Synergi i en pressemeddelelse.

– Der er konkrete krav til de dårligste erhvervsbygninger og offentlige bygninger. Og der er sat vigtige mål for energieffektiviteten i boligmassen. Det har der ikke været tidligere, men det er der nu endelig taget livtag med. Jeg er dog bekymret over, at vi med aftalen ikke får konkrete minimumskrav til de dårligste boliger, mener bestyrelsesformand Bendt Bendtsen fra Synergi.

Fakta om Bygningsdirektivet og energieffektivitet i EU

Direktivet medfører blandt andet, at:

  • Den samlede boligmasse i gennemsnit skal reducere energiforbruget med 16 procent per kvadratmeter i 2030 og med 20-22 procent per kvadratmeter i 2035.
  • De dårligste 16 procent af bygningsmassen (boliger ikke omfattet) skal forbedre energistandarden inden 2030 og 26 procent inden 2033. Det svarer i Danmark til, at de fleste F- og G-mærkede bygninger skal være forbedret i 2030. Og at cirka halvdelen af de E-mærkede bygninger derudover skal løftes i 2033.
  • Fossile brændsler skal udfases af den individuelle opvarmning senest i 2040. Det skal desuden være slut med at give subsidier til olie- og gasfyr fra 2025.

Kilde: Synergi.