AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

En nyopført privat lejebolig på 60 kvadratmeter koster i gennemsnit mellem knap 6.000 og 9.500 kroner om måneden at leje i landets fire største byer: København, Aarhus, Odense og Aalborg.

For en ejerlejlighed på samme størrelse er der tilsvarende udgifter for mellem knap 10.000 og 17.500 kroner om måneden.

Det er der mange unge, der ikke har råd til, lyder det i en pressemeddelelse fra Finans Danmark.

Knap fire ud af ti af de unge i alderen 18-24 år kan nemlig højst afsætte 5.000 kroner til boligudgifter om måneden. Lidt over hver femte svarer, at de højest kan betale mellem 5.000 og 7.500 kroner, og kun knap hver femte kan betale mere end 7.500 kroner

Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Epinion har foretaget for Finans Danmark.

– Det er dyrt at bosætte sig i og omkring de større byer, og det er særligt her de unge gerne vil bo. Det kan blandt andet hænge sammen med, at mange studerer i de større byer og gerne vil bo tæt på studiet, udtaler Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark

– Men for mange kan det være en kamp at finde en bolig, der er til at betale. I København, hvor lejeboligerne er dyrest, vil mindst seks ud af ti af de adspurgte unge i undersøgelsen for eksempel ikke selv kunne betale for en gennemsnitlig nyopført privat lejebolig på 60 kvadratmeter. Især for enlige og de helt unge, der for eksempel flytter hjemmefra for første gang, kan det være svært at få det månedlige budget til at gå op.

Finans Danmark kom tidligere i år med tre konkrete forslag, som kan gøre adgangen til boligmarkedet lidt nemmere.

Grænsen for rentefradrag skal hæves for førstegangskøbere med aftrapning over fem år, afgiften ved tinglysning af skøde skal fjernes, og lokale størrelseskrav ved nybyggeri skal fjernes.

Sidstnævnte vil gøre det muligt at bygge flere mindre ejer- og lejeboliger. Samtidig har mange danske banker allerede i dag en række tiltag, der kan hjælpe unge, der gerne vil ind på ejerboligmarkedet.

– For at gøre det lidt nemmere for flere at komme ind på boligmarkedet har Finans Danmark foreslået tre tiltag, der kan mindske udgifterne ved at købe ejerbolig en smule og skabe bedre rammer for flere mindre boliger. Det vil også højne mobiliteten på boligmarkedet, så flere i højere grad end i dag har mulighed for at skifte bolig, når deres livssituation og boligønsker ændrer sig, siger Ane Arnth Jensen.

– Spørger vi boligejere, synes syv ud af ti, at det er en god idé at fjerne tinglysningsafgiften, og for seks ud af ti ville det have været en økonomisk hjælp i nogen eller højere grad, da de skulle købe deres første bolig.