Visualisering af jernbanen i Femern-tunnelen: Femern A/S.
Visualisering af jernbanen i Femern-tunnelen: Femern A/S.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Femern A/S har udpeget de fire konsortier, der skal kæmpe om den sidste store kontrakt på byggeriet af Femern Bælt-tunnelen til Tyskland. Det drejer sig om anlæg af en jernbanestrækning på i alt 25 kilometer med kørestrøm og med fokus på klimavenlige løsninger. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Opgaven er udbudt med en forventet samlet tilbudspris på omkring 1,5 milliarder kroner. I alt havde ni store konsortier søgt om at blive prækvalificeret til at byde på opgaven.

De fire udvalgte konsortier opfylder alle prækvalifikationens krav om blandt andet dokumenteret erfaring i form af eksempelvis erfaring med jernbanesikkerhed og overholdelse af CSR-relaterede krav.

– Vores mål er at levere en klimaneutral jernbane i drift og bidrage til den grønne omstilling af transportsektoren. Vi har nu i skarp konkurrence fundet de fire konsortier med de stærkeste kort på hånden til at byde på opgaven og levere en jernbane, som både under anlæg og i drift har fokus på klimavenlige løsninger, udtaler Kirsten Christensen, der er kontraktdirektør i Femern A/S med ansvar for jernbaneinstallationerne.

Opgaven – den såkaldte TTC-kontrakt (Tunnel Track and Catenary) – omfatter en tosporet jernbane og køreledninger bygget til 200 kilometer i timen, hvoraf cirka 19 kilometer ligger i forbindelse med tunnelen og cirka seks kilometer ligger uden for tunnelen på dansk og tysk side.

I det endelige udbud vil Femern A/S lægge vægt på pris, metoder og organisering, der minimerer risikoen i udførelsen, og løsninger, der adresserer de svære pladsforhold i tunnelen. Der stilles også krav om, at entreprenøren udfører arbejdet på en klimavenlig måde – herunder med en klar målsætning for udledningen af CO2 i byggeperioden.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, og med de fire konsortier på plads, kan dialogen nu gå i gang med hver enkelt bydende, oplyser Kirsten Christensen.

– Vi har med de fire deltagere et solidt fundament for den videre konkurrence om kontrakten, og vi ser frem til at indgå i en tæt og grundig dialog. Vi forventer at få præsenteret tekniske løsninger, der er i det absolutte førerfelt i jernbanesektoren, siger Kirsten Christensen.

Femern A/S forventer at modtage de endelige tilbud fra de bydende i midten af 2024. Kontrakten vil derefter kunne blive tildelt senest i starten af 2025 med opstart kort tid efter.

Når tunnelen med elektrificeret jernbane står færdig i 2029, vil den være en grøn genvej for transporten af gods og passagerer i tog til Europa med en rejsetid under Femern Bælt på syv minutter og en sparet omvej på cirka 160 kilometer i forhold til i dag.

Anlægsarbejdet i Rødbyhavn og Puttgarden er i fuld gang med op mod 2.000 personer beskæftiget med anlæg af tunnelfabrik og produktion af tunnelelementer.

De 4 udvalgte konsortier

PORR (Østrig, Tyskland)
PORR Bau GmbH (Østrig)
PORR GmbH & Co. KGaA (Tyskland)

TSO – Swietelsky (Frankrig, Østrig)
Swietelsky AG (Østrig)
TSO S.A.S. (Frankrig)

Aarsleff Rail – Rhomberg (Danmark, Østrig)
Aarsleff Rail (Danmark)
Rhomberg Bahntechnik GmbH (Østrig)

ACSA – Cobra (Spanien)
Acciona Construcción S.A (Spanien)
Cobra Instalaciones y Servicios S.A. (Spanien)