Flügger tredobler kapacitet med nyt spartelanlæg i Sverige

Flügger øger sin produktionskapacitet af spartel fra 18 til 60 millioner liter på nybygget spartelanlæg i Bollebygd i Sverige. Samtidig reducerer de CO2-udslippet med 20 procent.

Efter tre års byggeri er Flüggers nye sandspartelanlæg i Bollebygd i produktion. Anlægget er bygget i tillæg til det eksisterende lager, og den nye moderne fabrik rummer flere og større maskiner. Det giver kortere procestid og større volumen, og dermed mere end tredobles kapaciteten. Det skriver Flügger i en pressemeddelelse.

– Med det nye anlæg opnår vi en betydelig kapacitetsudvidelse. Vi kommer til at producere flere millioner liter ekstra spartelmasse om året. For at opnå vores mål om øgede markedsandele, er det en nødvendighed, at vi kan producere store mængder spartel af en høj kvalitet på kort tid, udtaler Kim Korff, der er Senior Vice President Operations i Flügger.

Sammenlignet med den tidligere fabrik er CO2-emissionerne fra det nye anlæg faldet med mere end 20 procent. Sandspartel-produkterne fra Bollebygd er desuden miljøvaredeklareret og tildelt Svanemærket, skriver Flügger.

Med det nye anlæg og den øgede kapacitet har man som et yderligere led i effektiviseringen og styrkelsen af volumenproduktion udviklet en spartelopskrift, hvor det normale fyldningsmiddel, flyveaske, bliver erstattet af et naturmateriale. Det påvirker ifølge Fllügger ikke produktets kvalitet.

Ved at anvende naturmaterialet i stedet for flyveaske, undgår man desuden lange leveringstider og generelle logistiske udfordringer.

– Der er stor rift om fyldningsmidlet flyveaske, som anvendes i flere forskellige produkter. Og lige nu er branchen presset, da flyveasken kommer fra områder, der er påvirket af krigen i Ukraine. Ved at bruge naturmidlet i stedet for slipper vi for store leveringsmæssige og logistiske udfordringer,forklarer Kim Korff.