Grønt lys til 70 plejeboliger i Vestbyen i Aalborg

Som erstatning for Annebergcentret skal der bygges et nyt plejehjem med 70 boliger ved Skydebanevej og Vestre Kærvej i Aalborg.

Byrådet i Aalborg har endeligt godkendt lokalplanen for et nyt plejehjem på en 12.700 kvadratmeter stor grund mellem Skydebanevej og Vestre Kærvej i den vestlige del af byen. Vivabolig skal opføre plejehjemmet i samarbejde med Aalborg Kommune.

Lokalplanen har været i offentlig høring, og det gav ikke anledning til, at forvaltningens indbakke blev overbelastet.

– Det er jo kun Miljøstyrelsen og Plan- og Landdistriktsstyrelsen, der er kommet med bemærkninger. Og det er jo sådan med lidt med deres fokus på bilag IV-arter og det grønne generelt, som jo er skærpet, og som også påvirker vores lokalplaner generelt, sagde by- og landskabsrådmand Jan Nymark Rose Thaysen (V) på byrådsmødet.

Læs også: Nordens område i Vestbyen åbnes op med byudvikling

– Men der er lavet nogle mindre justeringer i det, og nu er der styr på det, så alle skulle gerne være tilfredse, og så kan Vivabolig komme videre med planerne om at opføre et plejehjem ude på Skydebanevej, sagde han videre.

Det nye plejehjem opføres som erstatningsbyggeri for Annebergcentret og skal bestå af 70 plejeboliger med tilhørende serviceareal. Det opføres som et demensegnet plejehjem.

Lokalplanen giver mulighed for knap 6.000 kvadratmeter byggeri. Bebyggelsen skal opføres forskudt i to-tre etager eller i tre etager og med en bygningshøjde på højst 12 meter.

Facaderne skal primært fremstå som blank murværk, men der skal suppleres med andre materialer for at give bebyggelsen et mindre bastant udtryk. Mindst 20 procent af det samlede facadeareal skal udføres i træ.