Grund ved Vestre Fjordpark skal sælges til boligprojekt

Aalborg Kommune vil sælge en grund ved Egholm Færgevej mellem Vestre Fjordpark og Marina Fjordparken, så der kan bygges boliger.

Aalborg Kommune har planer om sælge en 6.200 kvadratmeter stor grund ved Egholm Færgevej mellem Vestre Fjordpark og Marina Fjordparken. Derfor er der blevet udarbejdet et nyt lokalplanforslag for grunden, og den 19. juni besluttede politikerne i byrådet at sende lokalplanforslaget i offentlig høring.

– Der er blevet lavet en fordebat omkring det, hvor vi sendte noget materiale ud. I forhold til de svar, der er kommet, har vi justeret en enkelt etage af, og vi har også justeret bebyggelsesprocenten ned, så den passer med det byggeri, der allerede er derude, sagde rådmand i By og Land, Jan Nymark Rose Thaysen (V), på byrådsmødet.

Han understregede, at ny bebyggelse desuden skal tilpasses den eksisterende bebyggelse i området stilmæssigt. Samtidig påpegede han, at arealet ligger tæt på endestationen for den kommende Plusbus, som efter planen åbner om et par måneder.

Aktuelt henlægger området som en græsplæne og er omfattet af en lokalplan, der udlægger området til bådoplag samt rekreativt område. Og står det til Enhedslisten skal der ikke bygges boliger på græsplænen.

LÆS OGSÅ: BYUDVIKLING I VESTBYEN I AALBORG TIL DEBAT

– Nogen gange føles det som om, at hver gang vi ser et eller andet grønt stykke græsplæne, hvor der lige kan stå tre højhuse, så skal der eddermame nogen penge i kommunekassen, sagde Anna Aaen (Ø), der er medlem af By- og Landskabsudvalget, på byrådsmødet, og efterlyste, at området i stedet gøres attraktivt, så det kan benyttes rekreativt ligesom de omkringliggende arealer.

I den ny lokalplan er der dog kun udsigt til, at der kan bygges omkring 3.000 kvadratmeter boliger i op til tre etager, så højhuse bliver der næppe bygget.

Heller ikke fra SF var der opbakning til at sende lokalplanforslaget i offentlig høring. Jane Østergaard (SF), der ligeledes er medlem af By- og Landskabsudvalget, slog fast, at SF ikke mener, at der skal bygges på endnu et grønt område i Aalborg.

– Vi mener simpelthen ikke, at der er behov for flere boliger lige her, sagde Jane Østergaard, og påpegede, at der må forventes at indkomme en del høringssvar fra beboere i området.

LÆS OGSÅ: OMRÅDE I VESTBYEN ÅBNES OP MED BYUDVIKLING

Næstformand i By- og Landskabsudvalget, Lisbeth Lauritsen (S), anerkendte, at området kan betegnes som et grønt område, fordi der er græs. Derudover stillede hun dog spørgsmålstegn ved områdets rekreative værdi.

Ny lokalplan skal bane vejen for, at Aalborg Kommune kan sælge en grund ved Egholm Færgevej og Vestre Fjordpark, så der kan bygges boliger. Illustrationsskitse fra lokalplanen.
Ny lokalplan skal bane vejen for, at Aalborg Kommune kan sælge en grund ved Egholm Færgevej og Vestre Fjordpark, så der kan bygges boliger. Illustrationsskitse fra lokalplanen.

– Om det er et rekreativt område, det ved jeg ikke, om jeg synes. Måske er det et stort hundetoilet i virkeligheden. Der er ikke rigtigt nogen, der bruger det, sagde Lisbeth Lauritsen.

Og således sendte et flertal af politikerne i byrådet lokalplanforslaget i offentlig høring. Kun Enhedslisten og SF stemte imod.

I lokalplanforslaget er ny bebyggelse udformet som en vinkel med længer langs områdets nordlige samt østlige afgrænsning. Tanken er ifølge lokalplanforslaget, at bebyggelsen derved definerer et indre, fælles og grønt friareal. I tilknytning til friarealet etableres et regnvandsbassin.

Bebyggelsens facader skal primært udføres som blank mur i teglsten. Lokalplanen stiller desuden krav om, at der ikke må være variation i bebyggelsen.

“Boligernes bygningsform skal være ensartet gennem hele bebyggelsen”, lyder det således i lokalplanforslaget.