AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

I slutningen af maj kunne Aarhus Kommune oplyse, at Planklagenævnet har stukket en kæp i hjulet på den planlagte udvidelse af Aarhus Havn med 43 hektar.

Nu sættes projektet på pause. Det er besluttet af Socialdemokratiet, SF, Konservative og Venstre, som står bag den politiske aftale om havneudvidelsen.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

“Hvis et nyt byråd ønsker det, kan vi genstarte processen, men vi skal også sikre den rette organisering i Teknik og Miljø til at løfte komplekse myndighedsopgaver. Det får vi tid til nu. Vi har besluttet en ekstern undersøgelse af det forløb, som førte frem til Planklagenævnets afgørelse, og den afventer vi resultatet af”, lyder det i en fælles udtalelse fra partierne.

Partierne understreger, at det vil være op til et nyt byråd at beslutte at genoptage processen med at øge kapaciteten på Aarhus Havn. Forligspartierne vil i den situation invitere øvrige partier ind i forligskredsen.

Ifølge kommunen er baggrunden for beslutningen blandt andet hensynet til at kunne realisere det moderne rensnings- og ressourceanlæg Aarhus ReWater, der skal erstatte Marselisborg, Viby og Åby rensningsanlæg.

ReWater har været planlagt sideløbende med havneudvidelsen og er afgørende for at sikre fremtidens rene spildevand i Aarhus og dermed skåne vandmiljøet i søer, åer, vandløb og i Aarhusbugten.

Desuden konstaterer aftalepartierne, at det fremadrettet er vanskeligt at se en vej for en havneudvidelse, medmindre staten går ind i processen i form af en anlægslov. Havneudvidelsen har en tidshorisont på 30 år, mens en kommune med Planklagenævnets afgørelse alene kan lokalplanlægge for 12 år også for denne type anlæg.

Efter Planklagenævnets afgørelse 28. maj 2024, der forkastede lokalplanen for havneudvidelsen og blotlagde en række procedurefejl, er tidsplanen for havnesagen fortsat uafklaret. Der er brug for tid til at genopbygge tilliden, og derfor ønsker partierne at holde fuldt fokus på at gøre ReWater til virkelighed, lyder det i meddelelsen

”Anlægget er et helt centralt element i den grønne omstilling i Aarhus og i at nå vores klimamål, og vi ønsker derfor projektet realiseret uafhængigt af havneudvidelsen. Med placeringen ved Tangkrogen har det været oplagt at planlægge de to processer sammen, men med den usikkerhed om tidsplanen for havneudvidelsen, som er kommet til seneste uger, finder vi det hensigtsmæssigt at sikre fremdriften i ReWater-projektet ved at koncentrere kræfterne på det”, lyder det fællesudtalelsen fra forligspartierne.

Forligspartierne er enige om at fortsætte arbejdet med etableringen af en ny dry port-løsning for Aarhus Havn.

Forligspartierne noterer sig endeligt, at omdannelsen af Aarhus Havn fra kommunal selvstyrehavn til kommunalt ejet aktieselskab er udsat. Byrådet var stillet i udsigt, at omdannelsen skulle behandles inden sommerferien.