Hedeselskabet med stigende omsætning i 2022

Biodiversitet og klima var i 2022 med til et sikre en omsætning på 2,16 milliarder kroner og et resultat på 57,7 millioner kroner hos Hedeselskabet.

Hedeselskabet kunne i 2022 notere sig en stigning i omsætningen på knap 10 procent til 2,16 milliarder kroner, mens resultatet landede på 57,7 millioner kroner, hvilket var på niveau med året før. Det fremgår af en pressemeddelelse fra selskabet.

Ifølge meddelelsen stod året i biodiversitetens og klimaets tegn. Hedeselskabet har som et led i 2025-strategien ”Naturlig Vækst” haft fokus på projekter, hvor netop disse to områder indgår.

– I 2021 åbnede vi vores egen biodiversitetspark i Viborg. Erfaringerne herfra har vores medarbejdere kunnet overføre til vores kunder. Et godt eksempel er åbningen af en af Danmarks største erhvervsmæssige biodiversitetsparker ved Salling Groups hovedkontor. Samtidig har vi mærket en øget efterspørgsel efter vores klimaskovsløsninger og skovprodukter generelt. Noget som regeringen har fokus på med dens ønske om rejsning af 250.000 hektar ny skov. Værdien af egne skove er steget markant, hvilket er et udtryk for, at skoven tillægges større og større værdi i samfundet, udtaler Torben Friis Lange, administrerende direktør for Hedeselskabet.

Hvor biodiversitet og klima har stået højt på ønskesedlen hos kunderne, har den globale samfundsudvikling skabt øgede økonomiske udfordringer for alle. Det gælder også for Hedeselskabet, hvor dele af driften har været kraftigt udfordret gennem året, lyder det i meddelelsen.

– På trods af de mange udefrakommende udfordringer, er det er med tilfredshed, at jeg kan se tilbage på 2022. Et år, hvor vi ikke bare har leveret et positivt resultat, men også et år hvor vi for alvor har fået sat biodiversiteten på dagsordenen. Vi står blandt andet bag Skandinaviens første FSC Økosystemtjenestecertificering, og vi er i tæt samarbejde med Green House Gas Protocol om udviklingen af de nye standarder for klimaregnskaber, udtaler Jørgen Skeel, bestyrelsesformand i Hedeselskabet.

Nøgletal fra årsresultat (i millioner kroner) 2022 2021
Nettoomsætning 2.158,8 1.990,5
Årets resultat 57,7 56,3
Egenkapital 1.104,3 1.040,2