Højhusprojekt med vokseværk i Aarhus afvises

Et projekt med et højhus midt i Aarhus er vokset fra 19 til 27 etager, men politikerne er ikke tilfredse med arkitekturen. Planen skal derfor bearbejdes igen.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Bricks står bag udviklingen af Frederiks Plads i det centrale Aarhus, og udviklingsselskabet har anmodet om en ny lokalplan for et 2.250 kvadratmeter stort areal i området, der i den gældende lokalplan er udlagt til byggeri af til erhverv i henholdsvis seks og 19 etager. En ny lokalplan skal ændre anvendelsen til blandet bolig og erhverv i et højhusbyggeri på henholdsvis fire og 27 etager. Der er udadvendte funktioner som butikker og caféer i stueetagen, boliger i 18 etager herover og erhverv i de øverste otte etager.

Politikerne i byrådet i Aarhus skulle den 6. april tage stilling til, om den nye lokalplan skulle sendes i offentlig høring.

– Der er et potentiale i Frederiks Plads, men i Socialdemokratiet mener vi ikke, at det er forløst i denne sag. Det er allerede besluttet, at der skal bygges højt, men det er ikke højden, vi er så bekymrede for, sagde medlem af byrådet og af Teknisk Udvalg for Socialdemokratiet, Jesper Kjeldsen, på byrådsmødet.

– Vi noterer os kritikken omkring arkitekturen, og det, som bygningen giver tilbage, eller måske ikke giver tilbage, sagde han videre, og efterlyste desuden flere almene boliger.

I forbindelse med projektet har Bricks været i dialog med Boligforeningen Ringgården omkring etablering af almene boliger, men det kan ikke lade sig gøre et bygge tilfredsstillende for boligforeningens maksimumbeløb på cirka 18.500 kroner per kvadratmeter, fremgår det af en mail, som Bricks har sendt til Aarhus Kommune.

Det skitserede projekt, der er tegnet af C.F. Møller Architects, omfatter to forskellige scenarier. I den ene scenarie opføres 7-8.000 kvadratmeter erhverv og 16-17.000 kvadratmeter boliger. I det andet scenarie opføres 2-3.000 kvadratmeter erhverv og 21-22.000 kvadratmeter boliger.

Tanken er i henhold til lokalplanforslaget, at den nye bebyggelse skal udformes “som én bygning bestående af to sammensatte bygningsvolumener i henholdsvis 4 og 27 etager.”

“Bebyggelsen skal fremstå som en integreret del af den samlede bebyggelse omkring Frederiks Plads, og skal derfor udføres med materialer og et arkitektonisk formsprog i lighed med pladsens øvrige bygninger. Bebyggelsen skal opføres i samme lyse, gule teglsten som øvrige bygninger og med flade tage”, lyder videre i lokalplanforslaget.

Projektet i den form ser dog ikke ud til at blive realiseret, idet politikerne besluttede, at sende lokalplanforslaget tilbage til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø “til videre bearbejdning”.