Hotel og erhverv til 250 millioner i Vanløse skal realiseres med dispensationer

I 2012 blev der udarbejdet en lokalplan for et projekt med to tårne i syv og 10 etager på en grund ved siden af Vanløse Station. Siden er intet sket, men nu skal dispensationer bane vejen for projektet.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Teknik-og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal gives tre dispensationer fra den lokalplan, der i 2012 blev udarbejdet for projektet V360 på Jernbane Allé 41 ved Vanløse Station.

“Dispensationerne er i forhold til byggeriets placering på grunden, placering af elevatortårn på forpladsen og fældning af ét bevaringsværdigt træ. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal gives de fornødne tre dispensationer, så det ansøgte projekt på Jernbane Allé 41 kan gennemføres”, skriver Teknik- og Miljøforvaltningen, som indstiller, at dispensationerne gives.

“Byggesagen er opstartet i 2018 og har haft et længere sagsforløb. Det ansøgte projekt er stort set holdt inden for rammerne af lokalplanen og kræver kun enkelte dispensationer. Formålet med dispensationsmuligheden er at give en vis fleksibilitet i administrationen af lokalplaner”, lyder det videre fra forvaltningen.

Det er Holberg Fenger Invest, der står bag projektet, hvor Jodan Rådgivning har leveret projektrådgivning på konstruktioner og installationer.

Ifølge rådgiverne omfatter projektet 20.000 kvadratmeter med kontorer, restauranter og dagligvarebutikker, samt hotel med 52-80 hotellejligheder. Byggesummen lyder på 250 millioner kroner.

Byggeriet indrettes med butikker i stueplan og på 1. etage, mens der på 2. etage etableres kontorer. På 3.-10. etager etableres hotellejlighederne, og under de to tårne etableres parkeringskælder til biler og cykler samt depotrum.