Hovedstadskommuner i samarbejde om naturområde på 75 hektar

Vestegnskommunerne Albertslund og Høje-Taastrup arbejder sammen om at skabe et naturområde på 75 hektar ved Motorring 4.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Der etableres et naturområde på 75 hektar ved Egelundsparken. Illustration: Albertslund Kommune.
Der etableres et naturområde på 75 hektar ved Egelundsparken. Illustration: Albertslund Kommune.

Kommunerne Albertslund og Høje-Taastrup vil i samarbejde lave Egelundsparken ved Motorring 4 om til ét stort naturområde med et areal på 75 hektar.

Sagen var på dagsordenen på det seneste kommunalbestyrelsesmøde i Albertslund, fordi området omfatter kommunale arealer, der forpagtes af Toftegården, som driver økologisk landbrug.

Hvis de forpagtede arealer skal bidrage til at øge biodiversiteten, skal anvendelsen af arealerne ændres.

– Det bliver et stort naturområde, som øger biodiversiteten, sagde formand for Miljø- & Byudvalget i Albertslund, Marianne Burchall (S), på kommunalbestyrelsesmødet.

– I dag (den 11. juni, red.) har vi netop også indviet biodiversitetsparken i Birkelundparken, så vi sætter rigtigt meget fokus på biodiversitet. Vi står over for en biodiversitetskrise, så vi er også nødt til at gøre nogle ting, slog hun fast.

Den løsning, der vil bidrage bedst til en højere biodiversitet, er at ophøre med at dyrke landbrug og i stedet udsætte helårsgræssende kvæg på arealerne i Egelundsparken.

For Toftegården vil ændringerne i Egelundsparken betyde, at det ikke længere vil være muligt at sætte dyr på fold i Egelundsparken, hvilket vil medføre justeringer i dyrebestanden på Toftegården.

Små køer skal græsse i området

For at Egelundsparken kan blive omlagt til ét samlet naturområde, skal der efter planen udsætte 25-30 gallowaykøer, som skal afgræsse området på en måde, der bedst tilgodeser biodiversitet.

Gallowayko. Foto: Pixabay.
Gallowayko. Foto: Pixabay.

Gallowaykøer er ifølge et notat fra kommunen en lille og meget rolig race uden horn. Køerne vejer typisk cirka 400 kilo og bliver maksimalt 120 centimeter høje over skuldrene.

Dyrene skal gå ude hele året og udelukkende æde den naturligt forekommende vegetation. Dyrene vil få et læskur med tørt leje samt drikkekar og Toftegården vil føre tilsyn med dyrene to gange om ugen. To gange om året vil der også være tilsyn af en dyrlæge, oplyser Albertslund Kommune.

Inden projektet igangsættes, vil forvaltningen i juni 2024 afholde en åben borgervandring i Egelundsparken i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune og Naturgruppen. Her vil borgerne kunne stille spørgsmål og komme med input til projektet.

I Albertslund vil det endelige projekt vil blive fremlagt til godkendelse for Miljø- & Byudvalget i september 2024 og det forventes, at naturområdet kan indvies i første kvartal af 2025.