Jonny Hefty forvandler skumle tunneller ved Nr. Uttrup Skole

Elever skal i samarbejde med multikunstneren Jonny Hefty gøre skumle tunneller på skolevejen til Nr. Uttrup Skole mere tryg og sikker med ny udsmykning.

Som led i et større projekt med at gøre skolevejen til Nr. Uttrup Skole mere tryg og sikker udføres et kunstprojekt af eleverne i 3.-7. klasse i samarbejde med multikunstneren Jonny Hefty. Det sker i tunnellerne under Hjørringvej og Sundsholmen fra tirsdag 31. maj klokken 10 og ugen ud i skoletiden, skriver Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

De to tunneller bruges af børnene hver dag, når de går eller cykler på vej til og fra skole. Børnene og deres forældre har givet udtryk for, at tunnellerne er mørke og utrygge at færdes i. Ord som “uhyggelige” og “skumle” går igen i beskrivelserne, og det skal der nu gøres noget ved.

– Arbejdet med at udvikle sikre skoleveje står højt på vores dagsorden. Tunnellerne er jo blandt andet til for, at eleverne kan komme sikkert i skole, uden at skal krydse en større vej. Men det hjælper ikke meget, hvis eleverne ligefrem fravælger tunnellerne og dermed den sikre skolevej, fordi de er utrygge ved at passere igennem dem, siger Jan Nymark Thaysen (V), Rådmand i By og Land, i meddelelsen.

Jonny Hefty forvandler skumle tunneller ved Nr. Uttrup Skole. Foto: Aalborg Kommune.
Jonny Hefty forvandler skumle tunneller ved Nr. Uttrup Skole. Foto: Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune arbejder på at blive godkendt som “Børnevenlig Kommune”. Kommunen støtter projektet og sætter samtidig ny belysning op i begge tunneller. Udsmykningen af tunnellerne er blot et tiltag, blandt flere, der skal gøre skolevejen mere tryg og gøre det attraktivt at færdes til skole på cykel eller til fods.

– Som skole er det vigtigt, at elever og forældre føler sig tryg ved at færdes i nærområdet. At have eleverne med i et projekt omkring udsmykning af tunnellerne giver ejerskab, og hele fællesskabsfølelsen gennem processen har stor værdi, siger Tina Møller Nielsen, der er skoleleder på Nr. Uttrup Skole.

Fakta om Skolecases i Aalborg Kommune

  • Hvert år udpeges to skoler som såkaldte “Skolecases”. Her går Aalborg Kommune i dybden med at analysere trafikken omkring de udvalgte skoler. Skoleledelse, elever og forældre involveres i forhold til at udpege utrygge punkter og igangsætte forskellige handlinger, der kan gøre skolevejen mere tryg.
  • Ud over at lave fysiske ændringer ved skolerne, er der også fokus på den gode adfærd omkring skolen. Målet er, at så mange som muligt vælger at transportere sig aktivt til skole, ved eksempelvis at cykle eller gå. Desuden er det et mål, at de forældre, der afleverer i bil, udviser hensyn.
  • Projektet har et årligt budget på 1,25 millioner kroner, der dækker dels analysearbejde, fysiske tiltag og adfærdstiltag på de to skolecases, der igangsættes årligt.
  • Projektet er et samarbejde mellem By og Land samt Børn og Unge.
  • Aalborg Kommune er med i projektet Børnevenlig Kommune, der sætter fokus på at inddrage børn og give dem medbestemmelse i beslutninger, der påvirker deres hverdag.
  • Udover Nørre Uttrup skole er Vester Mariendal Skole, Mellervangskolen og Højvangsskolen også skolecases.

Kilde: Aalborg Kommune.