Kim Kruse Hallengreen, regionsdirektør, GK. Foto: PR.
Kim Kruse Hallengreen, regionsdirektør, GK. Foto: PR.

Efter flere år med kontrolleret og lønsom vækst i Danmark er teknikentreprenøren GK nu klar til at udvide markedspositionen. For at bidrage til at realisere den vedtagne vækststrategi har administrerende direktør Jørgen L. Christensen netop hentet Kim Kruse Hallengreen til GK som regionsdirektør, oplyser teknikentreprenøren i en pressemeddelelse.

Kim Kruse Hallengreen kommer fra en direktørstilling hos Kemp & Lauritzen, og hos GK skal han udbygge den tværfaglige entreprise-enhed målrettet de større projekter.

– Den tværfaglige entrepriseenhed kommer til at imødekomme den stærkt øgede kompleksitet, som kendetegner store projekter i dag. Digitalisering og nye teknologier stiller stadig større krav til alle parter i en krævende byggeproces. Tværfagligheden sikrer, at kompetencer og ressourcer bliver udnyttet mere systematisk og struktureret. Det er nemlig systematik og struktur, der vinder de store projekter, udtaler Kim Kruse i meddelelsen.

Kim Kruse Hallengreen er oprindeligt uddannet gas- og vandmester og VVS-tekniker og har efter sin uddannelse haft en lang karriere som leder i installationsbranchen blandt andet som administrerende direktør i Klimodan, direktør i Glenco og senest direktør for tekniske entrepriser hos Kemp & Lauritzen.

– Jeg kender Kim som en engageret leder, der er god til at skabe relationer og trivsel mellem mennesker. Herudover har han en værdifuld faglig ballast, der både er nyttig internt i organisationen og eksternt over for kunder og samarbejdspartnere, siger administrerende direktør Jørgen L. Christensen.

Ifølge pressemeddelelsen ser Kim Kruse Hallengreen det som en udfordring både at skulle bidrage til at udvikle GK’s organisation og den voksende teknikentreprenørs løsninger til markedet.

– De seneste år er GK begyndt at tage flere og flere opgaver, som bemærkes på det danske marked. Jørgen og den danske ledelse har sammen med medarbejderne skabt en rigtig spændende virksomhed, der de seneste år har taget flere og flere opgaver på det danske marked. De har et stærkt bagland i Norden, der viser en villighed til at investere i virksomheden og samtidig arbejder de strategisk med at sikre et ordentligt stykke arbejde og tager aktivt stilling til bæredygtighed, som passer perfekt til mig. Jeg ser derfor utroligt meget frem til at bidrage til den fortsatte vækst og udvikling af virksomheden, understreger Kim Kruse.

Som regionsdirektør skal Kim Kruse udover at oprette den tværfaglige enhed også overtage opgaven som markedschef, hvor han skal sikre supporten til lokalafdelingerne.

– I den nationale rolle som markedschef skal jeg sikre, at lokalafdelingerne får vundet de rigtige projekter, og at afdelingerne har en fornuftig ordre-pipeline, siger Kim Kruse.

– En anden vigtig opgave er at sparre med afdelingslederne og danne de faglige og operationelle netværk, der bidrager til at skabe de synergier, som skabe værdi for kunderne og bedre bundlinje hos os selv.

Privat bor Kim Kruse i Helsingør med sin kone Annette. Parret har to voksne børn og to børnebørn. I fritiden spiller Kim Kruse golf, er vinterbader og bruger gerne tid sammen med familien i parrets sommerhus i Lønstrup.

Fakta om GK Danmark

• GK Danmark er selskab i den nordiske GK Gruppen, der er familieejet. Koncernen er opkaldt efter den norske stifter Gunnar Karlsen og omsætter på nordisk plan for omkring 4,3 milliarder kroner.
• I 2020 indførte GK Danmark deres G-kraft strategi, der skal ruste GK til fremtiden som en bæredygtig, stabil og rentabel virksomhed. I dag beskæftiger koncernen godt 230 medarbejdere i Danmark og omsætter for cirka 420 millioner kroner.
• GK Danmark tilbyder alle former for energiløsninger til såvel nybyggeri som renovering lige fra rådgivning, kortlægning af energiforbrug, løsningsforslag, udførelse, dokumentation og eventuel administration af tilskudsansøgninger. Herudover forestår GK hele processen med energioptimering i samarbejde med certificerede energimærkekonsulenter, så der er fuld dokumentation for indsats og resultater.
• GK er totalleverandør af installationer i hele livscyklussen med egen produktion inden for ventilation, køl, VVS og sprinkler. Fokus er på teknikentrepriser og service i et livscyklusperspektiv.
• Et centralt fokusområde er optimering af indeklima såvel i erhvervs- og industribygninger som i kontor- og større boligbyggerier, herunder komfortventilation, boligventilation og industrianlæg, der kan håndtere blandt andet støv og røg samt modvirke træk, lyd og støj.
• GK Danmark har kompetence inden for renrums-teknologi, der er nødvendigt i forbindelse med opgaver på sygehuse og laboratorier samt inden for fødevareproduktion og medicinalindustrien.
• Blandt kunderne er både offentlige kunder og erhvervskunder som Coop, Four FM, HD ejendomme og Tryg Forsikring. Herudover løser GK opgaver for samarbejdspartnere blandt total- og hovedentreprenører eksempelvis i forbindelse med Ceres Byen i Aarhus og Kamstrup Water World.
• GK Danmark er ISO-9001 certificeret inden for alle aktiviteterne i virksomheden.
• Læs mere på www.gk.dk

Kilde: GK.