Klage over tilstandsrapport koster blot 275 kroner

Du nemt kan klage over din tilstandsrapport, hvis du ikke mener, at den er korrekt. Det koster blot 275 kroner.

Ifølge Boligsiden er faldende aktivitet på boligmarkedet under de første måneder af coronakrisen nu steget igen. Der er igen behov for tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer. Men vidste du, at du nemt kan klage over din tilstandsrapport, hvis den ikke er korrekt?

Advokat Jacob Bartholin Holm fra Ret&Råd Advokater har erfaring med, at der i uheldige tilfælde kan være fejl i tilstandsrapporterne, og han opfordrer til, at man læser dem grundigt.

– Sagt lidt firkantet skal tilstandsrapporten gøre køberen opmærksom på de skader, der kan konstateres visuelt, mens ejerskifteforsikringen skal dække de skader, der var skjulte ved overtagelsen. Hvis du er utilfreds med tilstandsrapporten, har du mulighed for at klage,” siger han.

Advokat Jacob Bartholin Holm fra Ret&Råd Advokater. Foto: PR.
Advokat Jacob Bartholin Holm fra Ret&Råd Advokater. Foto: PR.

– Det er faktisk ikke særligt dyrt. Og især når det gælder ulovlig bygningsindretning, så er der en relativ let mulighed for at klage over den bygningssagkyndige og måske få erstatning. Hvis der for eksempel er fejl ved afskærmningen af altaner, så skal det nævnes i en tilstandsrapporten, da det ellers kan medføre personskade. Der er derfor tale om en klar fejl, hvis det ikke er nævnt, siger advokat Jacob Bartholin Holm.

Hvad er en tilstandsrapport?

I forbindelse med din bolighandel får du udleveret en tilstandsrapport, der beskriver ejendommens tilstand. Tilstandsrapporten er udarbejdet af en uvildig bygningssagkyndig, hvis eneste opgave er at beskrive ejendommens tilstand så objektivt som muligt. Ofte bliver tilstandsrapporten udarbejdet efter en gennemgang af ejendommen på omkring en time. Tilstandsrapporten skal ikke beskrive alt ved huset, da der alene er tale om en visuel gennemgang.

Hvad gør du, hvis du vil klage over din tilstandsrapport?

– Du kan altså klage over fejl og forsømmelser i tilstandsrapporten. Det koster dig 275 kroner i gebyr. En typisk sag hos klagenævnet foregår på den måde, at Nævnenes Hus i Viborg udmelder et syn og skøn, som skal beskrive de faktiske forhold ved ejendommen, du klager over, siger advokat Jacob Bartholin Holm.

Det er derfor en stor fordel, hvis du klager så hurtigt som muligt efter overtagelsen, eller i hvert fald så hurtigt som muligt, efter du bliver opmærksom på, at der potentielt er en fejl i tilstandsrapporten.

Under Nævnenes Hus i Viborg er der et Disciplinær- og klagenævn for beskikkede bygningssagkyndige. Man kan som køber eller sælger af et hus klage til nævnet over den bygningssagkyndige, der har udarbejdet tilstandsrapporten på ejendommen. Du kan klage helt op til fem år efter overtagelsen, dog maksimalt seks år efter at tilstandsrapporten er blevet udarbejdet.