Krav til DGNB-certificeringer strammes

Rådet for Bæredygtigt Byggeri strammer kravene til at opnå en DGNB-certificering for renovering og nybyggeri.

Ifølge Byggefakta er DGNB den mest udbredte certificeringsordning inden for byggeriet i Danmark.

Ordningen administreres og udvikles i Danmark af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, som nu opdaterer kravene til DGNB-certificering af renovering og nybyggeri.

Det skriver rådet i en pressemeddelelse, hvor det understreges, at opdateringen sker i tæt samarbejde med en lang række fagpersoner og eksperter fra branchen og forskningsverdenen.

– Jeg har glædet mig rigtig meget til, at vi kan udsende pilotudgaven af 2025-manualen for “DGNB Renovering og nybyggeri”. Den nye udgave byder på nogle store forandringer i forhold til de tidligere versioner, og vi er landet på et niveau, der sætter barren meget højt, udtaler Hanne Tine Ring Hansen, fagchef for regenerativt byggeri i Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og formand for fagudvalget for nye bygninger og omfattende renoveringer i Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

Den nye udgave af certificeringen (pilotudgaven) sendes i offentlig høring fra den 5. januar til og med den 30. august, ligesom de første projekter vil afprøve den det kommende år.

På Rådet for Bæredygtigt Byggeris hjemmeside kan man læse mere om, hvordan man kan engagere sig i løbet af høringsperioden.

Den endelige udgave af certificeringen udkommer i begyndelsen af 2025. Frem til da vil det fortsat være muligt at tilmelde et projekt under den tidligere version af certificeringen.

Nyt navn og fokus på miljøkriterier

Certificeringen vil fremover blive kaldt “DGNB Renovering og nybyggeri” for at signalere, at den nye udgave har et øget fokus på renovering. Der er flere steder indført særskilte renoveringskrav og andre incitamenter for at bevare og renovere frem for at rive ned og bygge nyt.

Derudover har pilotudgaven ifølge Rådet for Bæredygtigt Byggeri skærpet fokus på blandt andet indeklima, cirkulær materialeanvendelse og arkitektoniske overvejelser i forbindelse med renovering.

– Helt konkret er vi gået den tidligere udgave igennem med en tættekam og har næsten halveret antallet af kriterier. En markant ændring er, at vi har taget proceskriterierne ud og i stedet vil lave en frit tilgængelig procesvejledning for hele branchen. Det betyder, at vi i selve certificeringen kun belønner de tiltag, der har en direkte indvirkning på klimaet, miljøet og mennesker, siger direktør for certificeringer og teknisk udvikling i Rådet for Bæredygtigt Byggeri, Frederik Waitz Søborg.

Samlet set falder antallet af kriterier i pilotudgaven fra 35 til 15, hvilket også skal gøre manualen mere agil og lettere at arbejde med. Procesvejledningen bliver udarbejdet i løbet af 2024.

Vigtigste ændringer

Oversigt over vigtigste ændringer i pilotudgaven af 2025-manualen for “DGNB Renovering og nybyggeri”:

  • Proceskriterierne udgår og bliver erstattet af en procesvejledning
  • Det samlede antal kriterier falder fra 35 til 15
  • Fokus på at fremme renovering
  • Der kan opnås flere point end tidligere i kriterierne for indeklima, cirkulær materialeanvendelse og arkitektoniske overvejelser i forbindelse med renovering
  • CO2-udledningen for boliger måles per person frem for per kvadratmeter
  • Der stilles nye krav til dokumentation af miljøfarlige og sundhedsskadelige stoffer, nedrivning og biodiversitet
  • I høj grad sikring af samspil med EU-taksonomien
  • Byggeriet vurderes i tre faser: 1) designfasen, 2) byggefasen og 3) ibrugtagelsesfasen
    • Da der er tale om en pilotudgave, tages der forbehold for, at ikke alle ændringer kommer med i den endelige version, og at det samlede antal kriterier kan ændre sig.

Kilde: Rådet for Bæredygtigt Byggeri.