Kystlandskab på Lynetteholm åbner i 2029

Første fase af det kystlandskab, som bliver en del af stormflodssikringen af København på halvøen Lynetteholm, kan stå færdig i 2029.

Den første del af kystlandskabet på Lynetteholm vil have en størrelse på fem–seks hektar. Området åbner for offentligheden i 2029, når der er fyldt jord i første fase af Lynetteholm, og det er muligt at beplante området ovenpå jorden. Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunen oplyser, at By & Havn i dag åbner for jordmodtageanlægget ved Lynetteholm og dermed er klar til at modtage jord i deponiet. Kystlandskabet anlægges oven på deponiet.

Der vil således være adgang for københavnerne fra 2029, hvor området kan inddrages til rekreative aktiviteter. På det tidspunkt vil naturen så småt være spiret op, og hen over årene vil beplantningen udvikle sig og vokse sig tættere og højere.

De øvrige faser af kystlandskabet åbner fra 2032 og frem til 2050, hvor hele landskabet forventes at stå færdigt. Det samlede kystlandskab vil have en størrelse på omkring 60 hektar og blive tænkt sammen med den overordnede strukturplan for byudvikling på Lynetteholm. I den forbindelse vil københavnerne også blive inddraget i en dialog om ønsker til og tanker om den kommende udvikling af Lynetteholm.

– I efteråret gav mere end 5.000 københavnere input til udviklingen af Lynetteholm – og ønsket om grønne områder blev nævnt igen og igen. Derfor er jeg rigtig glad for, at netop natur bliver det allerførste, som københavnerne kan tage i brug, på Lynetteholm. Og så endda inden for en overskuelig årrække. Jeg glæder mig til at fortsætte dialogen om, hvordan Lynetteholm skal udvikles, så vi får skabt en bydel for alle, udtaler overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).

Området er en kvalificering af projektforslaget for kystlandskabet fra Cowi, Arkitema og Tredje Natur.

Lynetteholms kystlandskab virker som en stormflodssikring i stedet for et dige. Kystlandskabet og dets stendæmninger er konstrueret til at kunne dæmme op for fremtidens havvandsstigninger, og vil samtidig skabe potentiale for nye levesteder for planter og dyr både over og under vandet, skriver Københavns Kommune.

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har i forbindelse med Budget 2021 stillet en garanti for finansiering af anlæg af kystlandskabet svarende til 400 millioner kroner.

– Det er dejligt, at Lynetteholmen nu begynder at tage form. Kystlandskabet er noget af det første, der anlægges, inden der kommer boliger og metro på Lynetteholmen i 2035. For os konservative har en af de væsentligste fordele ved Lynetteholmen netop været den stormflodssikring af København, som kystlandskabet skal udgøre. Det er vigtigt, at København stormflodssikres, og at byen ikke kommer til at stå under vand som følge af klimaændringerne. Det vil være en klimamæssig, menneskelig, sundhedsmæssig og økonomisk katastrofe, hvis vi ikke sikrer både det nye og det gamle København mod oversvømmelser i fremtiden, påpeger børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K).

Lynetteholm skal skabe plads til cirka 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser. Den kunstige halvø Lynetteholm skal være med til at løse fire overordnede udfordringer for København: Klimasikring, stigende boligpriser, trængsel og håndtering af overskudsjord fra byens byggerier.