Lange sagsbehandlingstider på byggeri i København frustrerer

Lange sagsbehandlingstider på byggeri i København kan få virksomheder til at søge væk. Pensionskassen Pensam lufter overvejelser om at droppe hovedstaden.

Af referatet fra et møde i borgerrepræsentationen i april 2022 fremgår det, at sagsbehandlingstiden for byggesager i Københavns Kommune igennem mange år ligget over landsgennemsnittet. Men det på landsplan gennemsnitligt tager 63 dage at behandle en byggesag, tager det ifølge referatet 197 dage i Københavns Kommune.

Ifølge Berlingske sætter det nu for alvor tålmodigheden på prøve hos Pensam, som har investeret 5,2 milliarder kroner i ejendomme i København. Pensionskassen overvejer simpelthen at droppe nye investeringer i hovedstaden.

– Den yderste konsekvens er, at vi simpelthen ikke investerer og laver moderniseringer i byen. Vi oplever ikke de samme problemstillinger i andre kommuner, og der kan vi være mere sikre på det sagsforløb, der er, og komme i mål med det, vi vil lave, langt hurtigere og mere effektivt, siger investeringsdirektør i Pensam Claus Jørgensen til Berlingske.

Da borgerrepræsentationen havde de lange sagsbehandlingstider på dagsordenen i april var det på foranledning af De Konservative.

– Det er lidt noget hø. Vi har arbejdet meget hårdt i årtier her i København for at gøre København til et lokomotiv for Danmark erhvervsmæssigt. Den placering risikerer vi simpelthen at tabe, sagde medlem af borgerrepræsentationen for De Konservative, Morten Melchiors, på mødet i april.

Han frygter, at virksomheder fravælger København til fordel for andre danske kommuner eller sågar til fordel for eksempelvis Stockholm, Oslo, Helsinki eller Hamburg på grund af de lange sagsbehandlingstider inden for byggeriet.

– Vi giver dem faktisk frivilligt førertrøjen. Vi siger til dem: “Værsgo’, nu tager i bare trøjen og løber videre, for vi vil faktisk hellere sidde og sagsbehandle”, sagde han videre.

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) medgav på mødet i borgerrepræsentationen, at sagsbehandlingstiden på byggeområdet er “helt urimeligt lange”, og hun påpegede med henvisning til Kommunernes Landsforening, at Bygningsreglement 2018 (BR18) er med til at give længere sagsbehandlingstider.

– Sagsbehandlingstiderne skal ned. Derfor har forvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøudvalget iværksat en lang række initiativer, sagde teknik- og miljøborgmesteren, som pegede på, at der er fejl i op til 70 procent af alle ansøgninger om byggesagsbehandling, hvilket primært skyldes BR18.

Hun kunne herefter fortælle, at der både er sat eksterne aktører og robotter ind i kampen mod de lange sagsbehandlingstider, ligesom en lang række andre initiativer er sat i søen.