Lars Jensen bliver ny stadsarkitekt i København

Københavns Kommunes nye stadsarkitekt er nu fundet. Arkitekt Lars Jensen tiltræder i stillingen i begyndelsen af september.

Lars Jensen bliver ny stadsarkitekt i København.

Han afløser dermed Camilla Richter-Friis van Deurs, som i december 2023 meldte ud, at hun havde valgt ikke at forlænge sin åremålsansættelse.

Lars Jensen er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i Århus, og har mere end 20 års erfaring inden for byudvikling og arkitektur i København.

Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

– Jeg er meget stolt over den tillid, jeg er blevet givet, ved at få muligheden for at bidrage til Københavns udvikling som stadsarkitekt. Jeg har en stor kærlighed til København og jeg bor selv i byen med min familie. Jeg ser frem til at komme i gang med arbejdet og glæder mig til at samarbejde med alle dem, der involverer sig i Københavns arkitektur og byudvikling, udtaler Lars Jensen.

Han kommer fra en stilling som leder hos Sleth, hvor han de seneste 15 år har ledt virksomhedens projekter i og omkring København, blandt andet byudviklingen af Nordhavn som rådgiver for By og Havn.

Desuden bringer han mange års erfaring som censor og som medlem af Arkitektforeningens fagdommerpanel.

– Med Lars får vi en dygtig og engageret holdspiller, som gennem stærk faglig rådgivning kan løfte vores arbejde med at udvikle København og med at implementere Teknik- og Miljøudvalgets vision; Vores København 2035, udtaler vicedirektør i Teknik- og Miljøforvaltningen Karsten Biering Nielsen

– Desuden kalder klimaudfordringerne på en ny måde at tænke arkitektur på, hvilket Lars skal hjælpe os med at udvikle, så vi bedst muligt kan understøtte byggeriet i en klimavenlig og fremtidssikret retning.

Fakta om stadsarkitekten i København

Stillingen som stadsarkitekt i Københavns Kommune er en tværgående funktion, der har til opgave at understøtte kommunens arbejde inden for arkitektur og byudvikling.

Stadsarkitektens hovedopgaver består af:

  • Rådgivning af Teknik- og Miljøudvalg, borgmester og forvaltning i spørgsmål om byudvikling og arkitektur. Stadsarkitekten træffer ikke beslutninger i forvaltningens sager og går almindeligvis ikke ind i enkeltsager.
  • Dialog med københavnerne om byudvikling og arkitektur. Stadsarkitekten bidrager til den kvalificerede debat om byens udvikling inden for Teknik- og Miljøudvalgets områder blandt andet gennem deltagelse i debatarrangementer mv.
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere i Teknik- og Miljøforvaltningen. Stadsarkitekten medvirker til at udvikle de faglige kompetencer i Teknik- og Miljøforvaltningen, så vurderinger af arkitektur og byudvikling sker på et ensartet og fagligt højt niveau.

Stadsarkitekten er organisatorisk placeret i afdelingen Klima og Byudvikling i Teknik- og Miljøforvaltningen og refererer til vicedirektøren i afdelingen.

Kilde: Københavns Kommune.