Jakob Kirkeskov, afdelingsleder for Miljøvurdering og Planlægning i LE34. Foto: Emil Frej.
Jakob Kirkeskov, afdelingsleder for Miljøvurdering og Planlægning i LE34. Foto: Emil Frej.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Med den nye kombination af miljørådgivere, planlæggere, landinspektører, landskabsforvaltere og jurister vil LE34 give myndigheder og borgere et godt udgangspunkt for at skrue tempoet op for realiseringen af energiprojekter. Det skriver landinspektørvirksomheden i en pressemeddelelse.

– Samfundet står i en transformationsproces, hvor vi skal gennemføre energiprojekter, der bliver mere og mere komplekse. Ny teknologi kombineres, el-nettet udbygges og samtidig skal der frigøres plads til mere natur gennem en multifunktionel arealanvendelse. For at sætte skub i denne omstillingsproces til grøn energi har vi netop etableret Miljø, Plan & Jura som nyt tværfagligt forretningsområde, udtaler Gert M. Henningsen, der er landinspektør og chef for det nye forretningsområde.

Landinspektørvirksomheden henviser til den politiske aftale Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022. Her lægges der op til, at bidraget fra vedvarende energi fra solcelle- og vindmølleparker på land skal firedobles frem mod 2030 sammenlignet med 2021.

Desuden er der forskellige politiske aftaler og strategier for Power-to-X, CO2-fangst og etablering af energiparker til lands, som for eksempel Megaton Energipark i Ringkøbing-Skjern, der har som målsætning at producere over en million ton grønne brændstoffer om året i 2030.

Læs også: Region Midtjylland i spidsen for klimapartnerskab med forventet budget på 200 millioner

– Presset er voldsomt. Når man flyver lidt op i helikopteren og betragter de mange projekter fra oven, så tegner der sig et billede af de typiske barrierer som for eksempel myndighedsprocessen og sen inddragelse af borgerne. Samtidig bevæger miljøvurderingerne, der er en del af myndighedsprocessen, sig jævnligt ud i ubetrådt terræn på grund af de nye energiprojekters karakter, og det stiller store krav til alle involverede parter, uddyber Gert M. Henningsen.

Det nye forretningsområde Miljø, Plan & Jura samler miljørådgivere, planlæggere, landinspektører, landskabs-forvaltere og jurister på tværs af LE34.

En af dem, der skal opbygge den nye tværfaglige synergi, er ingeniør Jakob Kirkeskov, der er tiltrådt som afdelingsleder for Miljøvurdering og Planlægning i LE34 den 1. februar. Han kommer fra en stilling som senior chefkonsulent i Miljø & Sundhed hos Rambøll.

– Ambitionen er at støtte udviklere og bygherrer endnu tidligere i processen og mere helhedsorienteret at tilbyde rådgivning om myndighedsprocesserne. Det gælder den fysiske planlægning og miljøvurderinger samt lodsejerhåndtering, multifunktionel arealudvikling og ekspropriationsrådgivning i én og samme pakke, fortæller Jakob Kirkeskov.