AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Lindab kommer ud af 2022 med en rekordomsætning på lige lidt over en milliard kroner mod en omsætning på 954 millioner kroner i 2021. Til gengæld er omkostningerne steget markant, og det presser virksomhedens bundlinje sammenlignet med 2021. I 2022 blev nettoresultatet for Lindab Danmark 47,7 millioner kroner mod knap 70 millioner kroner året før.

– 2022 var et udfordrende år for byggebranchen og også for Lindab, men alligevel er der grund til at være tilfredse med det resultat, som alle medarbejdere har arbejdet hårdt for at nå. I 2022 var vi stadig påvirket af Corona-pandemien samt krigen i Ukraine, der særligt i starten af året satte sit præg på samfundet og byggebranchen, udtaler administrerende direktør Heino Juhl fra Lindab i en pressemeddelelse.

Han peger på, at 2022 især blev påvirket af kraftigt stigende omkostninger.

– Materialepriser, inflation samt energi- og transportpriser havde kraftig pil op i det meste af 2022, og det er den primære forklaring på, at vi ikke lander en bundlinje, der kan matche den, vi havde i 2021, fortsætter han.

I modsætning til en del virksomheder med eksponering mod byggeriet klarer Lindab sig dog generelt godt. Især omsætningen vidner ifølge direktøren om et fortsat fint aktivitetsniveau i vigtige forretningsområder.

– Byggeriet af enfamiliehuse er skrumpet mærkbart, men heldigvis har forretningsområder inden for byggeri til det offentlige og til erhverv klaret sig pænt. Vores forretningsområde Profil, med blandt andet produkter til tag og facade, har specielt i første halvdel af 2022 klaret sig særlig godt, udtaler Heino Juhl.

Han hæfter sig ved, at der er blevet solgt flere portløsninger i Norden end tidligere. Heino Juhl pointerer dog også, at der i 2023 og 2024 er en vis usikkerhed om udviklingen i byggebranchen.

Et positivt udviklingsområde, som har taget endnu mere fart i Lindab er brandløsninger, hvor der er høje krav til ventilationssystemet, men også indenfor porte og døre efterspørger kunderne både kompetencer og kvalitet.

I kampen for at skabe bæredygtige forandringer investerer Lindab store summer i nyt, effektivt produktionsudstyr, men også udvikling af stadig flere miljøvaredeklarationer, også kaldet EPD’er. Det arbejde fylder også på forretningsdagsordenen hos Lindab-direktøren.

– Vi står et godt sted i markedet, hvor især vores EPD’er er særdeles stærke og konkurrencedygtige. Vi indgår i en koncern, som er i et testforløb med anvendelse af CO2-reduceret stål, der vil medføre yderligere reduktion i CO2-udledning. Hvilket er vigtigt for fremtidens bygherrer.

– Når vi investerer i nye maskiner, betyder det, at vi producerer mere effektivt, med mindre materialeforbrug og færre reklamationer, men heldigvis også mere sikkert for vores medarbejdere. Vi er stolte af, at vi i 2022 har haft rekord få arbejdsulykker. Det er en særdeles positiv udvikling for os alle, siger Heino Juhl.

Lindab beskæftiger knap 500 medarbejdere i Danmark, og virksomheden indgår som et datterselskab i Lindab International AB, der er noteret på den svenske børs i Stockholm og beskæftiger cirka 5.000 medarbejdere globalt.