Lokale udviklere bag plan om nye rækkehuse i Sønder Tranders

Langs Karlfeldts Allé i Sønder Tranders ligger et 30.000 kvadratmeter stort landbrugsareal. Her skal der efter planen bygges nye rækkehuse. Lokale udviklere står bag.

En ny lokalplan skal bane vejen for nye rækkehuse langs Karlfeldts Allé i Sønder Tranders. I alt giver lokalplanen mulighed for 4.900 kvadratmeter bebyggelse i halvanden etage.

“Et af lokalplanens formål er at skabe et boligområde, der afspejler og indpasses i landsbymiljøet. Der er lagt vægt på dette i udarbejdelsen af bestemmelser om områdets for hustype, tagform, materiale- og farvevalg samt detaljering i murværket i form af gesims. Boligbebyggelsen skal opføres som sammenbyggede længehuse, som der i forvejen findes flere steder i landsbyen. Længehusene forskydes skiftevis mod enten øst eller vest for at skabe afstand og luft mellem længehusene”, lyder det i lokalplanforslaget.

Det fremgår videre, at den tagene på den nye bebyggelse skal udføres som sadeltage uden udhæng og med samme taghældning som i den øvrige boligbebyggelse i området.

I den nordligste del af området ligger der i forvejen en smule erhvervsbyggeri, der er opført i 1890 og ombygget i 1961, 1968 og 2007.

I den sydlige del ligger en firlænget gård, der er bygget i 1860 og tilbygget i 1873 og 1935. Gården har middel bevaringsværdi, men er aktuelt omfattet af en lokalplan, der ikke udpeger den som bevaringsværdig.

“Bebyggelsen har ikke høj bevaringsværdi og forventes nedrevet ved realisering af boligprojektet muliggjort med nærværende lokalplan”, lyder det i lokalplanen.

Projekt med nye rækkehuse langs Karlfeldts Allé i Sønder Tranders. Visualisering fra lokalplanen.
Projekt med nye rækkehuse langs Karlfeldts Allé i Sønder Tranders. Visualisering fra lokalplanen.

Til gengæld skal et bevaringsværdigt kastanjetræ i midten af den firlængede gård bevares, fremgår det af lokalplanen.

Det nye boligområde får vejadgang fra Karlfeldts Alle, mens erhvervsområdet fortsat vil have vejadgang fra Fjelshøjvej.

Arealet er delvist privat ejet og delvist ejet af et anpartsselskab, der igen ejes af henholdsvis Torben Nielsen fra TN Udvikling samt af medindehaver af Restaurant Meat, Michael Jensen. Sidstnævnte er aktuelt også involveret i et projekt med nye lejligheder i Bispensgade.

By- og Landskabsudvalget skal den 3. juni tage stilling til, om lokalplanforslaget for boligprojektet skal sendes i ti ugers offentlig høring. Normalt sendes planer som denne i otte ugers høring, men der lægges to uger til på grund af sommerferien.