AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Gennem 11 år har antallet af udbudte kvadratmeter til logistik, lager og produktion været faldende, men i slutningen af 2022 steg tomgangen. Det viser nye data fra Ejendomstorvet.dk. Det skriver portalen for erhvervslokaler i en pressemeddelelse.

– I kølvandet på finanskrisen havde Danmark tilbage i 2010 mange tomme lagerejendomme og fabrikshaller, men derefter faldt udbuddet af ledige lokaler næsten uafbrudt og lå rekordlavt i 2021 og gennem det meste af 2022. I fjerde kvartal steg udbuddet af lokaler imidlertid med 213.000 kvadratmeter – en noget kraftigere bevægelse, end vi ellers ser på kvartalsbasis. Ved indgangen til 2023 lå udbuddet dermed på det højeste siden slutningen af 2021, udtaler Jakob Wegener, administrerende direktør for Ejendomstorvet.dk.

Lige nu har Ejendomstorvet.dk et udbud på lige knap 9.200 lejemål og ejendomme på landsplan, heraf 1.108 lokaler til lager, logistik, produktion eller værksted. Det aktuelle udbud svarer til 1,6 procent af landets samlede lagerarealer – mod 1,3 procent de foregående to kvartaler.

– Vi kan registrere lavere udlejningsaktivitet end tidligere for mindre lejemål, for eksempel i forstæderne til København. Det ser vi som et tegn på, at især mindre og mellemstore virksomheder er tilbageholdende med at udvide på grund af den lidt usikre økonomi. Desuden har E-handlen mistet lidt fart efter den kraftige fremgang under coronaforløbet, siger Dragana Marina, analysechef i CBRE.

Analysechef Robin Rich fra Newsec Advisory bakker op om den betragtning.

– Der var meget stor efterspørgsel i både 2020 og 2021, men farten tog af udlejningerne i 2022, især i fjerde kvartal. Det hænger formentlig sammen med de mere usikre økonomiske udsigter, udtaler Robin Rich.

De to analysechefer frygter ikke nye, kraftige stigninger i udbuddet af lokaler – blandt andet fordi det øgede udbud i slutningen af 2022 skal ses i lyset af, at der efter flere år med begrænset nybyggeri er blevet opført en del lager- og logistikejendomme. Eksempelvis i Trekantområdet med mange virksomheder inden for produktion, transport og logistik samt i Høje-Taastrup, Greve og Solrød i udkanten af Storkøbenhavn.

– De nybyggede ejendomme kommer på markedet på et tidspunkt med historisk set ret stor efterspørgsel. Og selv om tomgangen er steget, er niveauet fortsat meget lavt, og tomgangen er hovedsageligt koncentreret om utidssvarende ejendomme og lokaler, som ikke er effektive for virksomhederne og derfor kan være svære at leje ud, påpeger Robin Rich fra Newsec Advisory.

– Vi har haft en lang periode med ekstraordinært mange udlejninger, så lige nu ser vi formentlig blot en stabilisering. Med krigsudbrud og høj inflation faldt forbrugertilliden meget i sidste halvdel af 2022, men forbrugernes tillid er på vej op igen, og hvis dansk økonomi bliver styrket, vil det øge interessen for lokaler, vurderer Dragana Marina fra CBRE.

Ved indgangen til 2022 var der 74 millioner kvadratmeter lokaler til lager, logistik og produktion i hele landet – ét år senere var det vokset til næsten 76,4 millioner kvadratmeter. Heraf ligger 63 procent i Jylland, flest i Sydjylland (med det meste af Trekantområdet) med 15 millioner kvadratmeter eller knap en femtedel af alle landets arealer. Derefter følger Østjylland med 13 millioner kvadratmeter eller næsten en sjettedel samt Vestjylland og Nordjylland, begge med omkring 10 millioner kvadratmeter eller cirka 13 procent.

Ejendomstorvet.dk har Danmarks største udvalg af erhvervslokaler til udlejning og ejendomme til salg i alle kategorier. Dataene kommer fra knap 300 medlemmer/annoncører, herunder næsten alle landets erhvervsmæglere samt pensionskasser, ejendomsselskaber og administratorer. Ejendomstorvet.dk har omkring 200.000 besøgende hver måned, og i 2022 var portalen med til at formidle over 3.300 transaktioner til en værdi af 10,6 mia. kr. fordelt på indgåede lejeaftaler og solgte ejendomme.

Tendenser for lokaler til lager, logistik og produktion

Udbud på 1,6 procent af de samlede arealer – det højeste i fem kvartaler.

Stor efterspørgsel på lokaler i 2020, 2021 og et stykke ind i 2022, derefter en vis opbremsning.

Især små og mellemstore virksomheder holder sig tilbage med at leje nye lokaler på grund af dansk økonomi.
E-handlen er aftaget efter kraftig vækst under coronaforløbet.

Omfattende nybyggeri det seneste år, blandt andet i Trekantområdet og vest for København.

I Storkøbenhavn og Aarhus bliver gamle erhvervsområder gradvis omdannet til boliger.

Se også: Ejendomstorvet Markedsindeks – 1. kvartal 2023.

Kilde: Ejendomstorvet.dk.