MT Højgaard bygger stort kontorfællesskab i Sydhavnen

I 2026 vil ”Forbundshuset” stå klar ved Sluseholmen i Sydhavnen. MT Højgaard Property Development står bag kontorhuset, der skal rumme foreløbigt fire fagforeninger.

Fire fagforeninger går sammen om at opføre et nyt fælles domicil på 10.000 kvadratmeter ved Sluseholmen i Sydhavnen i København.

Det fremgår en pressemeddelelse fra MT Højgaard Property Development, der har udviklet projektet, og som skal stå for byggeriet, der efter planen certificeres med DGNB Guld og DGNB Hjerte.

De fire forbund har desuden sikret sig en række arbejds- og lærlingeklausuler, der ifølge MT Højgaard Property Development gør byggepladsen til en af de mest velregulerede i Danmark på det private område.

– Vi ser meget frem til at opføre og overdrage et topmoderne og certificeret kontorhus til forbundene i 2026, som kan understøtte både forbundenes fælles synergier og selvstændighed på én og samme gang. For MT Højgaard Property Development vil byggeriet være afslutningen på en årelang udvikling og tilstedeværelse i Sydhavnen, som vi er stolte af, siger Mads Lauritzen, administrerende direktør i MT Højgaard Property Development.

Byggeriet er døbt ”Forbundshuset” og ligger lige ved metrostation Sluseholmen, der åbner om få måneder. Byggeriet forventes at stå færdigt i april 2026.

MT Højgaard Property Development har udviklet kontorfællesskabet "Forbundshuset", der skal bygges ved metrostation Sluseholmen på Sydhavnen i København.
MT Højgaard Property Development har udviklet kontorfællesskabet “Forbundshuset”, der skal bygges ved metrostation Sluseholmen på Sydhavnen i København.

De fire forbund lægger ikke selv beslag på alle 10.000 kvadratmeter, og derfor er der plads, hvis andre fagforeninger skulle have interesse i at blive en del af fællesskabet.

– Vi søger alle mere tidssvarende lokaler, og ved at flytte sammen i Forbundshuset kan vi opnå en række administrative fordele, samtidig med at vi bevarer vores selvstændighed i alle faglige og politiske henseender, lyder det i en fælles udtalelse fra de fire formænd Henrik W. Petersen fra Blik- & Rørarbejderforbundet, Benny Yssing fra Dansk El-Forbund, Tine Johansen fra Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation og Tonny Olsen fra Malerforbundet i Danmark.

– Det fælles forbundshus giver mulighed for at udnytte de synergieffekter, der vil opstå via stordriftsfordele og videns- og erfaringsudveksling. Vi har alle et ønske om at fortsætte som selvstændige forbund, der netop afspejler og tilgodeser de respektive medlemmers identitet og forskellige behov og interesser.

MT Højgaard Property Development har udviklet kontorfællesskabet "Forbundshuset", der skal bygges ved metrostation Sluseholmen på Sydhavnen i København.
MT Højgaard Property Development har udviklet kontorfællesskabet “Forbundshuset”, der skal bygges ved metrostation Sluseholmen på Sydhavnen i København.

De to A-kasser FAK og AJKS samt selskabet Fagenes Bofællesskab (FAB) flytter også ind i kontorfællesskabet.

Der er fortsat ledige kvadratmeter i bygningen, og det er forbundenes håb, at andre fagforeninger vil være interesserede i at blive en del af Forbundshuset. De fire forbund ønsker at understrege, at der alene er tale om et kontorfællesskab uden nogen form for politisk overbygning.

De fire forbund har hver især købt en procentdel af aktierne i det nye ejendomsselskab (Dansk Journalistforbund og Dansk El-Forbund 24,5 procent, Blik- og Rørarbejderforbundet og Malerforbundet 17 procent). Derudover ejer MT Højgaard Property Development i første omgang 17 procent.