Henrik Mielke, administrerende direktør for MT Højgaard. Foto: PR.
Henrik Mielke, administrerende direktør for MT Højgaard. Foto: PR.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

MT Højgaard Holding koncernen har i dag offentliggjort rapporten for første kvartal 2022, og den viser, at både omsætningen og ordretilgangen er stigende. Selvom pris- og leveringsproblemer på byggematerialer fylder meget i byggebranchen, havde de ifølge en pressemeddelelse fra koncernen kun mindre effekt på resultaterne i første kvartal.

Omsætningen steg således med 25,5 procent til 1,9 milliarder kroner, mens den organiske vækst var på cirka 6,5 procent. Driftsresultatet før særlige poster landede på 31 millioner kroner mod 14 millioner kroner i første kvartal 2021, og overskudsgraden steg med 0,6 procentpoint til 1,6 procent. Det endelige resultat lød i første kvartal på beskedne 6 millioner kroner mod 7 millioner kroner i samme kvartal året før.

– Vi skabte de ventede resultater og fik en solid ordreindgang i første kvartal, hvor vi var i stand til at håndtere de historiske prisstigninger på byggematerialer og de tiltagende problemer med levering. Men de vanskelige markedsforhold kræver megen fokus, og i flere projekter har vi skullet finde alternative materialer eller leverandører, udtaler koncernchef i MT Højgaard, Henrik Mielke, i meddelelsen.

– Vi forbereder os på, at problemerne varer ved, og vi har en tæt, løbende dialog med bygherrer, leverandører og andre partnere om at iværksætte afhjælpende initiativer i tide. Men risikoen er tiltagende, udtaler koncernchefen.

MT Højgaard Danmark og Enemærke & Petersen leverede hovedparten af fremgangen, mens Scandi Bygs resultater blev dårligere som følge af lavere aktivitet.

Koncernens samlede ordrebeholdning steg 30 procent til 10,8 milliarder kroner. Hertil kommer vundne, men endnu ikke kontraherede ordrer til en værdi af cirka 3,5 milliarder kroner og de fremtidige opgaver under de strategiske partnerskaber med en samlet potentiel værdi på 6-7 milliarder kroner.

Forretningsenhederne kontraherede i første kvartal nye, ubetingede ordrer til en værdi af godt 1,9 milliarder kroner. Ordreindgangen var 7,4 procent højere end i første kvartal 2021. MT Højgaard Danmark blev tildelt den største enkeltordre i kvartalet, fase 2 af byggeriet Vandkulturhuset på Papirøen i København. MT Højgaard Danmark leverede også det største bidrag til væksten med en ordreindgang på 869 millioner kroner, hvilket var mere end en fordobling i forhold til første kvartal 2021.

Tl gengæld var Enemærke & Petersens ordreindgang på 870 millioner kroner 16,1 procent lavere end i første kvartal 2021, hvor købet af Raunstrup løftede ordreindgangen markant. Justeret for effekten af købet af Raunstrup var Enemærke & Petersens ordreindgang på niveau med første kvartal 2021.

Efter en periode med svag ordreindgang indgik Scandi Byg aftaler om nye ordrer for 201 millioner kroner. De nye aftaler omfattede blandt andet studieboliger i Storkøbenhavn, boliger i Thorshavn samt boliger og et fælleshus i Roskilde. Som led i sin strategiske samarbejdsaftale med PensionDanmark blev Scandi Byg også udpeget som totalentreprenør i den nye bydel Fælledby i København, hvor en endelig ordre ventes kontraheret i løbet af 2022.

Forventningerne til 2022 er uændrede i forhold til udmeldingen i årsrapporten for 2021. Risikoen for, at pris- og leveranceproblemer kan påvirke koncernens projekter og resultater er dog tiltagende.

Omsætningen ventes uændret at blive i niveauet 8-8,2 milliarder kroner. Driftsresultat før særlige poster ventes uændret at blive i niveauet 250-275 millioner kroner. Indtjeningen ventes fortsat at blive højest i andet halvår 2022.