Nørrehus i Odense omdannes til boliger og erhverv

For fem år siden købte Niam Nørrehus i Odense for 200 millioner kroner. Nu er planen for omdannelse af ejendommen til boliger og erhverv klar.

Den 2. november vedtog politikerne i Odense en ny lokalplan for ejendommen.

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre opførelse af to karrébebyggelser i tre-seks etager med både boliger og erhverv.

Området er i dag bebygget med kontor- og erhvervsbebyggelse i form af to karréer i tre-fire etager mod nord og øst fra slutningen af 1980erne. Her har Tietgenskolen til huse.

Mod sydvest rummer området blandet erhvervsbyggeri i et-fire etager hovedsageligt fra slutningen af 1960erne.

Nørrehus i Odense omdannes til boliger og erhverv. Visualisering fra lokalplanen.
Nørrehus i Odense omdannes til boliger og erhverv. Visualisering fra lokalplanen.

– I dag er der ikke meget tilbage af det oprindelige Nørrebro. Derfor har jeg og resten af udvalget en stor opmærksomhed på, at man ikke bare river ned uden omtanke. Vi ønsker, at man bevarer i så vid ustrækning som muligt og skaber forandring med respekt for historie, kulturarv og ikke mindst med et klimahensyn, sagde rådmand for By – og Kulturforvaltningen i Odense, Søren Windell (K), på byrådsmødet.

Han påpegede videre, at Nørrebro tidligere var et langt mere livligt kvarter, der havde en central funktion mellem byen og havnen.

Nørrehus i Odense omdannes til boliger og erhverv. Visualisering fra lokalplanen.
Nørrehus i Odense omdannes til boliger og erhverv. Visualisering fra lokalplanen.

– Og jeg håber, at udviklingsplanen her sikrer, at den funktion vender tilbage, så søndagsturerne igen kan gå ned mod havnen, og vi får et boligområde, der igen bliver mangfoldigt – dog ikke med historiens mange slagsmål og bordeller, som der var, dengang Nørrebro havde sin storhedstid, sagde han videre.

I henhold til lokalplanen udformes bebyggelsen “som en karrestruktur med forskudte bygningskroppe, der giver en levende grundstruktur”. Det fremgår videre, at området “vil blive indrettet med gårdrum i midten af karréerne og omkringliggende passager samt byrum med forskellige opholds- og aktivitetsmuligheder og varierende beplantning”.

Byrådsmedlem for Venstre, Araz Khan, tog også ordet på byrådsmødet for at slå fast, at Venstre ser meget positivt på, at der med lokalplanen sikres en blanding af boliger og erhverv, som er med til at skabe dynamik i området.

Nørrehus i Odense omdannes til boliger og erhverv. Visualisering fra lokalplanen.
Nørrehus i Odense omdannes til boliger og erhverv. Visualisering fra lokalplanen.

– Vi ser også i denne sammenhæng positivt på, at der i lokalplanen sikres parkering under jorden. Det vil nemlig efterlade og sikre plads til flere grønne udearealer, sagde han.

Lokalplanen sikrer desuden, at byggeriet tilpasses omgivelserne, herunder at bebyggelsen nedtrappes til maksimalt tre etager mod Storms Pakhus ved Lerchesgade.

Der gives dog mulighed for en markering af hjørnet ved Lerchesgade og Ejlskovsgade i form af bebyggelse i op til fem etager eksklusiv tagterrasse og orangeri.

Nørrehus i Odense omdannes til boliger og erhverv. Visualisering fra lokalplanen.
Nørrehus i Odense omdannes til boliger og erhverv. Visualisering fra lokalplanen.

Lokalplanen er opdelt i to etaper i form af en byggeretsgivende del og en rammedel.

Lokalplanen udgør i alt cirka 25.500 kvadratmeter, hvoraf den byggeretsgivende del har et areal på cirka 13.500 kvadratmeter.

Der kan ikke opføres ny bebyggelse i rammedelen, før der er vedtaget en byggeretsgivende lokalplan for denne del.