Nordelektro vender minus til plus

På trods af et indledende tab på 1,5 millioner kroner i de første fire måneder af det forskudte regnskabsår har Nordelektro vendt udviklingen.

Ledelsen i Nordelektro blev i løbet af regnskabsåret skiftet ud, idet administrerende direktør Jesper Christiansen, salgschef Allan Nass og økonomichef Kasper T. Nielsen kom til.

Nu har virksomheden med base i Aalborg fået vendt et underskud før skat på knap 3,4 millioner kroner i 2021/22 til et overskud på godt 112.000 kroner i 2022/23.

Gennem de seneste otte måneder har virksomheden formået at løfte omsætningen med 15-16 procent, fremgår det af en pressemeddelelse.

– Til trods for en udfordrende start på regnskabsåret har vi gennemført en række initiativer,
som har bidraget positivt til vores driftsresultat. Vi har skærpet vores kommercielle profil og har allerede set positive effekter heraf. I 2023 har vi landet blandt andet indgået store aftaler på Teknisk Facility Management, herunder med Aalborg Portland og Aarhus Kommune, udtaler administrerende direktør Jesper Christiansen fra Nordelektro.

Virksomheden er specialiseret i teknisk facility management, og har medarbejdere med ekspertise i planlægning og udførelse af lovpligtige eftersyn, reparationer, forebyggende vedligeholdelse og optimering af tekniske anlæg.

I løbet af regnskabsåret har Nordelektro dog måttet fyre flere medarbejdere. Enkelte er siden blevet genansat, og flere nye teknikere er kommet til, hvorfor der har været tilvækst i medarbejderstaben i slutningen af regnskabsåret.

Nordelektro vurderer nu, at der skal ansættes mindst ti nye medarbejdere i det kommende regnskabsår, herunder elektrikere, maskinserviceteknikere, industrielektrikere og elevatorteknikere.

Et andet afgørende skridt i virksomhedens transformation har været beslutningen om at udskifte et nyligt implementeret IT-system til fordel for et system, der er skræddersyet til branchen.

Det hidtidige IT-system resulterede ifølge Nordelektro i meget spildtid, og der var høje omkostninger forbundet med både driften og vedligehold af systemet.

Med det nye IT-system næsten fuldt implementeret forventer Nordelektro at opnå en række gevinster i driften i form af mindre administration og færre manuelle processer, fremgår det af pressemeddelelsen.

Hos Nordelektro bemærker man en voksende tendens til, at kunderne samler deres services ét sted, som det ses i aftalen med Aalborg Portland. Her er samarbejdet udvidet fra service af alle porte på Aalborg Portlands arealer til nu også at omfatte elevatorservice og kranservice.

– Vi har set hvordan inflationskrisen har gjort, at man i langt højere grad samler sine aftaler på lovpligtig service og vedligehold ét sted. Her har vores kunder en fordel med vores Teknisk Facility Management-koncept, idet de kan overlade den samlede planlægning, udførelse og dokumentation af vedligehold til os og derved koncentrere sig om deres kerneforretning.