Nordkysten med vækst i omsætning og resultat i 2021

Nordkysten fik et meget tilfredsstillende resultat i 2021, og entreprenørfirmaets omsætning tog ligeledes et hop. Samtidig har den sjællandske infrastrukturentreprenør rustet sig til fremtidens udfordringer med stigende priser og inflation. Den finansielle gearing og rentebærende gæld er reduceret betydeligt over de seneste fem år, ligesom koncernens cash flow er styrket.

Koncernregnskabet fra Nordkysten viser en omsætning på 575 millioner kroner i 2021 mod 446 millioner kroner i 2020, mens årets resultat efter skat blev 28,9 millioner kroner mod 11,9 millioner kroner året før.

Nordkysten har de seneste fem år reduceret den rentebærende nettogæld med 81 procent fra 55,8 millioner kroner ved udgangen af 2017 til 10,8 millioner kroner ved udgangen af 2021.

Tilsvarende er den finansielle gearing reduceret fra 1,33 ved udgangen af 2017 til 0,12 ved udgangen af 2021. Koncernens cash flow fra driftsaktiviteter er i samme periode steget fra 15,3 millioner kroner til 53,8 millioner kroner. Det skriver den nordsjællandske entreprenørvirksomhed med base i Gilleleje i en pressemeddelelse.

– Nordkysten er en sund og solid virksomhed med en god økonomi. Vi har ingen gæld af betydning, og vores cash flow er blevet væsentlig bedre de seneste år, siger Karen M. Jensen, som er økonomichef hos Nordkysten, i meddelelsen.

– I 2021 har vi kunnet arbejde stort set upåvirket af den fortsatte pandemi. Derfor opnår vi et meget tilfredsstillende resultat. Desuden er det vigtigt, at det lykkedes at gøre Nordkysten mere økonomisk robust. For allerede i år ser vi ind i store udfordringer med massive prisstigninger og inflation. Vi er godt rustet til nogle hårde år, supplerer administrerende direktør og indehaver af Nordkysten, Frank Schou Kruse.

Fortsat øget aktivitet

Der er fortsat stigende aktivitet på alle de infrastrukturområder, hvor Nordkysten udfører entreprenørarbejde elforsyning, vandforsyning, fjernvarmevarme, spildevandshåndtering, klimasikring og fibernet. Koncernen er derfor også gået ind i 2022 med en rigtig god ordrebeholdning, lyder det fra entreprenørselskabet, som forventer, at omlægning fra naturgas til fjernvarme vil give endnu mere aktivitet.

– Det kan blive en brancheudfordring med knaphed på materiel og mandskab ved en hurtig omlægning fra naturgas til fjernvarme. Vi har dog løbende udvidet og udviklet vores mandskab, metoder og materiel, så vi er også klar til at tage fat på udbygningen af fjernvarmenettet, siger Frank Schou Kruse.

Velfungerende rammeaftaler og strategiske samarbejder

Nordkysten har en del flerårige aftaler og strategiske samarbejder med store forsyningskunder som Hofor, Novafos, TDC, Nexel og en række forsyningsselskaber.

– Der er blandt forsyningsvirksomhederne stor interesse for at arbejde sammen på en mere forpligtende og langsigtet måde. Og det har vi efterhånden mange gode erfaringer med, siger Frank Schou Kruse.

Et væsentligt element i Nordkystens styrke er også nærhed – både til opgaverne og medarbejderne. Derfor glæder det Frank Schou Kruse, at Nordkystens afdelinger i Gilleleje og Glostrup nu suppleres med en afdeling i Sorø for at styrke tilstedeværelsen på hele Sjælland.