AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Regeringen og Novo Nordisk Fonden har indgået en principaftale, som vil levere et markant bidrag til at gøre visionerne i den grønne trepartsaftale til virkelighed.

Over de næste 10 år vil fonden prioritere 10 milliarder kroner til omlægning af danske arealer, så der bliver plads til mere natur og biodiversitet samt landbrugsproduktion baseret på moderne teknologier.

Det skriver Økonomiministeriet i en pressemeddeelelse.

– Jeg er utrolig glad for samarbejdet med Novo Nordisk Fonden, som vil udgøre et væsentlig bidrag til at realisere visionen i den grønne trepartsaftale. Vi skal sætte endnu mere i fart i udviklingen af ny teknologi og moderne landbrugsproduktion, og der skal være bedre plads til natur og biodiversitet i Danmark. Det vil kræve store investeringer. Det er rigtig godt, at vi i Danmark kan lave samarbejde med for eksempel virksomheder og fonde, som kan medvirke til at skabe udvikling og vækst samt løse nogle konkrete udfordringer for vores land, udtaler økonomiminister Stephanie Lose (V).

Samarbejdet vil blandt andet sigte mod store signaturprojekter, hvor der skabes nye, større sammenhængende naturområder med høj kvalitet eller målrettede kvalitetsforøgelser i eksisterende naturområder samt natur- og produktionsskov.

Der kan ligeledes være tale om vidensopbygning og acceleration af den teknologiske udvikling i relation til moderne landbrugsdrift samt indsigt i tilstande og effekter i naturen.

– Det er et virkeligt ambitiøst naturgenopretningsprojekt, som kommer til at gøre Danmark grønnere og får betydning for danskerne, for biodiversiteten og for havmiljøet. Jeg er meget glad for, at vi kan komme med det her vigtige bidrag til den grønne omstilling, udtaler administrerende direktør i Novo Nordisk Fonden, Mads Krogsgaard Thomsen.

Den grønne trepartsaftale skal være med til at gøre Danmark til et foregangsland for bæredygtig arealforvaltning, hvor natur og drikkevandsressourcer beskyttes og udvikles til gavn for kommende generationer.

Det skal ske på en måde, der understøtter en stadig mere bæredygtig, højteknologisk og arealeffektiv landbrugsproduktion, således at Danmark også i fremtiden har et stærkt fødevareerhverv med attraktive erhvervspotentialer og gode arbejdspladser i hele landet.

Regeringen og Novo Nordisk Fonden vil i efteråret 2024 tage nærmere stilling til rammerne for udmøntningen af fondsmidlerne over den 10-årige periode, herunder organisering og governance.

Fonden vil blive inddraget i udmøntningen af relevante dele af aftalen og dermed indgå i tilrettelæggelsen af de konkrete indsatser, som Fonden bidrager finansielt til.