Nu er 83 procent af træ til produktion og byggeri i Danmark certificeret

En ny undersøgelse foretaget af Niras for Træ- og Møbelindustrien viser, at andelen af certificeret træ hos mange virksomheder i løbet af de seneste fem år er steget, og i dag er cirka 83 procent af det træ, der købes eller sælges til produktion og byggeri i Danmark, således certificeret.

Træ certificeret med miljømærker som FSC (Forest Stewardship Council) eller PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) vinder i stigende grad frem i det danske byggeri. Det viser en ny undersøgelse, som Niras har foretaget for Træ- og Møbelindustrien. Det skriver brancheforeningen i en pressemeddelelse.

I løbet af de seneste fem år har 69 procent af de adspurgte virksomheder, der anvender træ i den primære værdikæde som for eksempel savværker, oplevet en stigning i deres forbrug af certificeret træ, mens det samme gælder for 57 procent af virksomhederne med træ i den sekundære værdikæde som eksempelvis møbel- og byggevareproducenter. Samtidig viser undersøgelsen, at hele 83 procent af det træ købt til produktion og byggeri i Danmark således er certificeret, og det er ifølge foreningen Træ i Byggeriet en glædelig nyhed.

– Undersøgelsen viser, at det går den rigtige vej med andelen af certificeret træ, og som en forening, hvis primære formål er at øge anvendelsen af træ i byggeriet og udbrede kendskabet til træets bæredygtige egenskaber, glæder det os selvfølgelig meget, at der i løbet af en periode på blot fem år er sket en forholdsvis stor udvikling på området, lyder det fra sekretariatsleder i Træ i Byggeriet, Lauritz Rasmussen.

– Men selvom vi er nået langt i forhold til dokumenteret bæredygtighed i form af certificeringer, kan vi dog stadig komme endnu længere, og det er derfor vigtigt, at vi fortsætter arbejdet med at fremme brugen af certificeret træ. I den forbindelse er det vigtigt også at fokusere på nogle af de udfordringer, vi desværre fortsat oplever i forhold til at skaffe certificeret træ både fra Danmark og udlandet, og arbejde endnu mere med det fremadrettet.

Svanemærket er en hindring

Netop efterspørgslen på certificeret træ, men også nogle af udfordringerne i forhold til at øge andelen, er noget, man mærker hos et af foreningens medlemmer, trævirksomheden Keflico, der importerer certificeret træ fra verdens tredjelande. Her har man et stort fokus på at opretholde bæredygtig skovdrift ved at få flere forskellige træsorter i spil i byggeriet, herunder tropisk træ, så man ikke driver rovdrift på enkelte træsorter.

Foto: Træ i Byggeriet.
Foto: Træ i Byggeriet.

– Det er utrolig glædeligt, at vi både mærker en stigende efterspørgsel på certificeret træ, og at der er kommet mere fokus på det. Udover Træ i Byggeriet er jeg også bestyrelsesmedlem i Dansk Træforening, hvor målsætningen er, at 95 procent af det importerede træ skal være certificeret i 2025, og allerede i 2020, hvor tallene senest blev opgjort, var resultatet 89 procent. Det vil sige, at andelen af importeret certificeret træ faktisk også ligger højere end de 83 procent, siger kommerciel direktør i Keflico, Camilla Hyldgaard Thomsen, der også er bestyrelsesmedlem hos Træ i Byggeriet.

– Der er dog også fortsat nogle væsentlige hindringer for, at vi kan øge andelen endnu mere. Det gælder eksempelvis Svanemærket, som lige nu har mange tropiske træarter på sin forbudsliste – også selvom der er tale om FSC- eller PEFC-certificeret træ. Det betyder, at mange ikke importerer træarter fra blandt andet Amazonas, selvom de er vidt udbredt, og det sætter sine begrænsninger i forhold til at øge udbuddet af certificeret træ og anvende træ fra verdens tredjelande, som ellers har mange fordelagtige egenskaber. Blandt andet har det en utrolig lang holdbarhed, når man anvender det til eksempelvis facader og terrasser, og det gavner derfor på mange forskellige parametre at øge anvendelsen heraf.

Hos både Keflico og Træ i Byggeriet håber man, at byggebranchen bliver endnu mere åbne overfor brugen af flere forskellige træarter fremadrettet, så man kan fortsætte den positive udvikling og øge andelen af certificeret træ til produktion og byggeri endnu mere.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen omhandler certificeret træ i træbranchen for hele værdikæden og er foretaget af Niras for Træ & Møbelindustrien fra januar-juni 2022 og offentliggjort november samme år. Undersøgelsen bygger på to dele, henholdsvis interview og spørgeskemaundersøgelse, som er uddybet nedenfor.

Der er foretaget 21 interview med fem virksomheder i træindustriens primære værdikæde (det vil sige råstofforbrugende virksomheder som eksempelvis savværker) og 16 virksomheder i træindustriens sekundære værdikæder (det vil sige træforbrugende virksomheder, der leverer til – eller har dansk – produktion inden for for eksempel byggeri, møbler og inventar) samt med fem af Træ- og Møbelindustriens samarbejdspartnere. Aktører til interview er udvalgt af Træ- og Møbelindustrien.

Der er udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra 65 virksomheder, heraf 14 i den primære værdikæde og 51 i den sekundære værdikæde. Undersøgelsen er sendt online til Træ- og Møbelindustriens medlemmer samt delt på organisationens LinkedIn-side. Endvidere har også Træ.dk, Træ i Byggeriet og Danske Byggecentre inviteret til at deltage i undersøgelsen.

Det har ikke været muligt at lave en totalafdækning af forbrug og holdninger blandt alle træforbrugende virksomheder i Danmark, eftersom virksomhedernes deltagelse i undersøgelsen har været frivillig. Analysens tal skal derfor læses med et vist forbehold.

Kilde: Træ i Byggeriet.