Visualisering af Markedspladsen i Aabenraa. Illustration: Adept.
Visualisering af Markedspladsen i Aabenraa. Illustration: Adept.

Anlægsarbejdet med at få skabt de nye rammer for Markedspladsen i Aabenraa bymidte begynder i slutningen af januar og er den sidste del af ”Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan” – også kendt som Områdefornyelse Syd.

Når arbejdet står færdigt, forventeligt i slutningen af juni, vil det blandt andet rumme mulighed for at opholde sig på pladsen ved en række siddearrangementer, mens der fortsat vil være mulighed for parkering.

– Det bliver skønt at få færdiggjort Markedspladsen, så der bliver skabt en sammenhæng til det øvrige område i fornyelsesprojektet – herunder Rådhusgade – og giver en flot ankomst til midtbyen. Det vil samtidig betyde, at vi får skabt en flot og imødekommende plads, der kommer til at være et naturligt samlingssted for en række nye og velkendte byaktiviteter – heriblandt markedet samt ringridningen, siger formand for Vækstudvalget for Land og By, Philip Tietje, i en pressemeddelelse.

– Det har desuden været væsentligt med projektet, at der fortsat vil være parkeringspladser på Markedspladsen, hvor der vil ske en reducering fra de hidtidige 65 pladser til fremover 50. Det anser jeg for et acceptabelt niveau med tanke på, at bykvaliteten bliver højnet.

Mens arbejdet står på, vil der ikke være mulighed for parkering på Markedspladsen. I stedet henvises man til at benytte andre parkeringspladser i området, og i anlægsperioden vil det øverste dæk ved parkeringshuset på Skrænten være uden tidsbegrænsning. Samtidig vil markedet om lørdagen blive flyttet til p-pladsen ved Hotel Europa.

Der er sat 8,4 millioner kroner af til at opføre Markedspladsen i Aabenraa.