Første etape af motorvejsudvidelsen sættes nu i gang mellem Aarhus S og motorvejskryds Aarhus Syd. Foto: Vejdirektoratet.
Første etape af motorvejsudvidelsen sættes nu i gang mellem <49> Aarhus S og motorvejskryds Aarhus Syd. Foto: Vejdirektoratet.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Motorvej E45 skal udvides flere steder mellem Kolding og Randers, og i dag tager Vejdirektoratet så første spadestik til den egentlige udvidelse af selve motorvejen omkring Aarhus. Det oplyser direktoratet i en pressemeddelelse.

Det er i første omgang strækningen mellem <49> Aarhus S og motorvejskryds Aarhus Syd, hvor de ekstra spor kobles på den tidligere udvidelse af motorvejen.

– Trafikanterne har indtil nu oplevet drypvise vejarbejder, imens vi blandt andet har forstærket midterrabatten og sat gang i arbejdet med at udvide de mange broer langs E45. Nu samler vi flere vejarbejdere, så der kommer et 10 kilometer langt vejarbejde, hvor hastigheden er sat ned til 80 kilometer i timen hele vejen. Så jeg håber, at trafikanterne kan finde tålmodigheden frem og vise hensyn, når de kører på strækningen, udtaler projektchef Robin Højen Madsen.

I alt skal 16 kilometer motorvej udvides omkring Aarhus frem mod 2027. Vejdirektoratet har dog valgt at dele arbejdet op i flere etaper fra syd til nord, oplyses det.

Udvidelsen af motorvejen foregår ved, at trafikken flyttes ind mod midten i to smalle spor og nødsporene inddrages, imens der arbejdes i hver side, skriver Vejdirektoratet.

Når udvidelsen er færdig i siderne og midten, flyttes al trafikken skiftevis over i den ene side af vejen, imens der lægges asfalt på den modsatte side. Til slut bliver der malet striber og opsat støjskærme, hvorefter alle spor kan tages i brug, oplyses det videre.

Fakta om arbejdet med udvidelsen af E45 ved Aarhus

Mandag den 27. november starter arbejdet i sydgående retning mellem <49> Aarhus S og motorvejskryds Aarhus Syd og får følgende konsekvenser for trafikanterne:

  • 80 kilometer i timen, smallere spor og inddragelse af nødspor frem mod udgangen 2025

I løbet af 2024 begynder arbejdet med udvidelsen i de nordgående spor.

Sådan forholder du dig ved udrykning

Vejdirektoratet forventer ikke, at vejarbejdet giver anledning til de store gener for trafikanterne i myldretiden, men rejsetiden på de 10 kilometer vil forlænges med cirka tre minutter.

Læs mere om udvidelsen af E45 og hold dig opdateret på de trafikale gener, mens der bygges på trafikinfo.dk.

Kilde: Vejdirektoratet.