AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

I den netop offentliggjorte forretningsstrategi fra By & Havn er der stort fokus på at bidrage til den grønne omstilling, CO2-reduktion i alle led af forretningen og den fortsatte udvikling af stormflodssikring. Det skriver udviklingsselskabet i en pressemeddelelse.

I strategiperioden er der lagt op til at gennemføre store investeringer i en grøn omstilling af havnen. Det sker blandt andet ved at bygge en ny containerterminal i Ydre Nordhavn, hvor driften skal være CO2 neutral i 2025. Derudover investeres der i landstrøm til krydstogtskibe ved Oceankaj og Langelinie til glæde for københavnerne i fremtiden.

– Den nye forretningsstrategi er ambitiøs og den kommer til at kræve hårdt arbejde. Vi ønsker at tage faklen og gå forrest – både indenfor klimatilpasningsløsninger, CO2-reduktion i byggeri og anlæg i København og i vores egen drift. Det er en del af vores ansvar som offentligt ejet selskab med store arealer at være med til at drive branchen i den rigtige retning, udtaler administrerende direktør i By & Havn, Anne Skovbro.

Det forretningsstrategiske mål om at halvere CO2-udledningen fra sin værdikæde inden 2030 betyder blandt andet, at alle, der vil købe selskabets byggegrunde i Nordhavn, Ørestad og Sydhavn, skal leve op til strammere krav fra den 1. januar 2024.

– Som sælger af byggegrunde kan vi stille nogle yderst hårde krav og gå længere, end man for eksempel kan i en lokalplan. Det vil køberne møde i de kommende år, siger Anne Skovbro.

By & Havn vil i perioden sælge byggeretter i for mindst 3 milliarder kroner og gennemføre byggemodning for maksimalt 2.800 kroner per kvadratmeter etageareal. Alle nye byområder skal DGNB-certificeres til platin. Desuden vil der ved salg af byggeretter fortsat blive stillet krav om, at byggerierne skal DGNB-certificeres til minimum guld.

By & Havn forventer desuden at aflevere Ørestad og Indre Nordhavn, hvor størstedelen af byggeretterne er solgt og byudviklingsopgaverne er afsluttet.

By & Havns forretningsstrategi for 2024-2027 er godkendt af By & Havns bestyrelse, Københavns Kommune og Transportministeriet.